PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 19 nov 2017 Zondag 19 nov 2017

Hartelijk welkom in de Odulphuskerk
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande  
zondag 19 november 2017
Familieviering
Thema: “Mijn zegen heb je!”
 
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs  
Organist: Roel Sinke
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
 
Dienst van intrede
-gemeente gaat staan-
 
Bemoediging
 Voorganger    Onze hulp is de Naam van de HEER
 Gemeente     die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger     die trouw blijft tot in eeuwigheid
 Gemeente     die niet los laat de daden van zijn hand
 
Drempelgebed
 
Lied Psalm 90: 1 en 8   -waarna gemeente gaat zitten-
 
Gebed om ontferming, afgewisseld met lied 301k
 
Glorialied ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt’ (Opwekking 51)
 
Dienst van het woord
 
Groet               vg        De Heer is met u allen
                        Allen    Zijn vrede is met u
 
Gebed van deze zondag: lied 322
 
Spiegelverhaal voor de kinderen: ‘Een eigen weg’
 
Kinderlied ‘Je mag er zijn’ https://youtu.be/v0pSh7HrKLw
 
Je mag er zijn, je hoort er helemaal bij. Wie? Jij! Ik?
Had je zeker niet gedacht
Ook al heb je vieze handen en een navel op je rug
Ook al flap je met je oren en ben je enig kind

Ook al heb je rode haren en staan  j standen scheef
Je mag er zijn, je hoort er helemaal bij. Wie? Jij! Ik?
Had je zeker niet gedacht
Je mag er zijn, je hoort er helemaal bij.!!
 
Schriftlezing: Genesis 48 vers 8-19
 
Lied 418: 1en 2:
Couplet 1: ‘60+’ zingt dit tot jongeren
Couplet 2: ‘60 –‘ zingt dit voor 60+
  
Uitleg en verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied 418: 3 en 4
Couplet 3: ’40-‘ zingt dit voor allen
Couplet 4: allen aan allen
 
Dienst van het antwoord
 
Stilte: tijd voor het schrijven van een zegen voor wie
 
Inzameling van de gaven: Collecte eigen gemeente  (1e rondgang)
                                          Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
 
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de zegen uit de crèche opgehaald-
‘Fathers and friends’ van Alain Clark
https://www.youtube.com/watch?v=uBDGCwqYT5I&list=RDuBDGCwqYT5I
 
De tekst gaat over een gesprek tussen een ouder en een kind, een zoon en zijn vader. Om het ook vriendelijk te maken voor moeders en dochters, is de vertaling veranderd in kind… en soms moeder.
 

Papa, zit en luister
Ik zeg je iets wat ik nooit eerder zei
Ik laat het niet altijd zien, maar ik ben blij dat je om me heen bent.
 
Kind, het is zo vreemd om iemand te zien,
Zo anders en een ziel als de mijne.
Je mag rechts gaan wanneer ik links ga
Het is prima kind
Ik zal altijd achter je staan
Ook al laat ik dat niet altijd zien
Ik ben trots dat je mijn kind bent
Als ik jou zie, zie ik mezelf
Kin,. je hebt me gemaakt tot wie ik ben
Een beter mens.
 
Moeder, zeg me wat jij leerde
Zodat ik mijn vingers niet brand
 
Je zult ontdekken dat je zelf fouten maakt
Maar dat is prima
Leef en leer!
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
                                            
Slotlied (staande) – 419
 
De zegen; gemeente antwoordt met ‘Amen’
 
Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.
 
 
Zondagsbrief 19 november 2017
 
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer H.S. Lavooij, J. Vaderstraat 26, Meliskerke.
 
Toelichting Collecte eigen gemeente: Diaconieën zijn het hele jaar door druk bezig met het verlenen van hulp. Daarbij moeten soms keuzes gemaakt worden. Welke groepen/mensen ondersteunen we wel, welke niet, welke vorm van ondersteuning geven we? Ligt de focus binnen de eigen gemeente of meer in de buurt of wereldwijd? Uw gaven in deze dienst zij specifiek bestemd voor het lokale werk van de diaconie. Gaven zijn de mogelijkheden die ons geschonken zijn en waar we dus anderen mee van dienst mogen zijn. Dit kan geld zijn, maar wat in onze tijd soms veel belangrijker is dan geld, zijn de gaven van tijd en aandacht!
 
Berichten van Biggekerke-Meliskerke:
* Volgende week, Eeuwigheidszondag, is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk, geleid door ds. Nicolette Vlaming m.m.v. de cantorij en Inge Lampert.
* Emté boodschappakketten. U kunt weer meedoen als gemeente om de zegeltjes te sparen voor de Emté boodschappakketten. In beide kerken staat een busje waar u de zegels in kunt doen. Na afloop van de actie gaat de diaconie de pakketten uitdelen aan mensen in en buiten de gemeente die wel een extraatje kunnen gebruiken.
* Onze diaken Jan Vink is afgelopen woensdag op reis gegaan met 11 personen naar Myanmar om het werk van Kerk in Actie met eigen ogen te kunnen zien! Tijdens de reis staat de ontmoeting met de bevolking van Myanmar centraal. Zij gaan drie partner-organisaties van Kerk in Actie bezoeken: TLMI, Precious Stones en KMSS. Hoe zetten zij zich in voor de medemens en houden zij zich staande? Wat betekent hun werk voor de mensen daar? Van de reis 'Kerk in Actie reis Myanmar 2017' gaat Hanneke Blom (begeleidster) regelmatig avonturen, verhalen, foto's en video's delen. Dit doet ze via de reisblog 'Hannekes.reisdagboek' op Pindat. Via de link  https://www.pindat.com/reisblog/hannekes.reisdagboek kom je direct in de blog.
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur toezenden aan of telefonisch tel. 850682 of tel. 06-22950204.
 * Voor pastoraat kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, tel. 769126 of via .
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.kerkdienstgemist.nl
 
Berichten van Zoutelande:
* Maandag 20 november bent u weer welkom op de seniorenkring die wordt gehouden in het wozoco ‘De Tienden’: een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en alle tijd om naar elkaar te luisteren over uiteenlopende thema’s en vragen die ook bij u wellicht de aandacht hebben. Gespreksleider is ds. Ruitenburg. Er is een pauze met koffie of thee. Aanvang 14.00 uur. Om ongeveer 15.30 uur sluiten we de middag af.
 
* In de dienst op zondag 26 november a.s. in de Catharinakerk zullen de in het voorbije kerkelijk jaar overleden gemeenteleden en dorpsgenoten worden herdacht. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg.
 
Info protestantse gemeente Zoutelande:
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:  
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
 
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00u
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-03-2018 om 19.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.