PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 november 2017 Zondag 26 november 2017

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag van de voleinding, 26 november 2017, 10.00 uur
 
ouderling van dienst                  Ellen Leijnse-Sinke       
diaken van dienst                      Jopie Dingemanse-Hengst
ouderling-kerkrentmeester         Ernst Ettema
organist                                    René Molenaar
voorganger                               ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                    Simone Overgaauw-Ringeling
koster                                      Wim de Visser
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht –  cant. antifoon; LB 50:1, 2, 11; cant. antifoon
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Gezongen drempelgebed – LB 601: cant. 1; allen 2, 3 -waarna allen gaan zitten-
 
Kyrie en Gloria – LB 299 e (I = cant., II = allen)
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 65:17-23
 
Lied – LB 176:1, 3, 4
 
Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 25:1-13
 
Lied – LB 751: cant. 1, 3; allen 2, 4, 5
 
Verkondiging
 
Orgelspel – ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, J.S. Bach
 
Lied – LB 749 (zondagslied)
 
Gebeden en gaven
 
Inzameling van de gaven – 1. Pastoraat (kort toegelicht in zondagsbrief)                                         2          . Plaatselijke kerkenwerk
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
Cantorij – LB 771
 
Gedachtenis van overledenen
 
Openingstekst
 
Wij gaan (indien mogelijk) staan en gedenken
2016
26 november   Pieternella Lourina Matulessy-Verschuur      78 jaar
28 november   Willemina Roelse-Dingemanse                      88 jaar
30 december   Neeltje Minderhoud-Lous                               73 jaar
 
2017
9 januari          Adriana Oreel-den Toonder                           93 jaar
10 januari        Casparus van Dijk                                          90 jaar
16 januari        Catharina Hubertina van Dijk-Sonnemans     91 jaar
5 februari        Maatje Janse-Vos                                          88 jaar
17 maart          Corrie Francke-de Groot                                73 jaar
18 maart          Harmke Alberdina Bouwman                          71 jaar
27 maart          Maria van Sluijs-de Visser                             92 jaar
2 april              Eric Rudolf Ferdinand Aalders                       82 jaar
14 april            Ronny Ernest Vanbesien                               66 jaar
29 april            Petrus Johannes Adrianus Hendricus Brouwers 83 jaar
30 april            Pieter Franse                                                 66 jaar
13 mei             Hendrik Koppejan                                          91 jaar
26 mei             Johanna Koppejan-Koppejan             91 jaar
21 juni             Pieter Cornelis Dijkers                                   75 jaar
30 juni             Nel Kleinepier-Gabriëlse                                92 jaar
16 augustus    Kornelis Brasser                                            84 jaar
4 november     Anita Veldhoven                                             61 jaar
 
Lied – LB 730
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Slotlied – LB 766: cant. 1; allen 2, 3
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Orgelspel
 
* U bent van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken
 
Zondagsbrief
 
* De bloemengroet van onze gemeente gaat deze zondag, vergezeld van wensen voor een voorspoedig herstel, naar de heer A. Stroo, Nieuwstraat 10, die onlangs enige dagen in het ziekenhuis verbleef.
 
* Er is nevendienst voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Het pastoraat in onze gemeente is één van de manieren waarop we vorm geven aan ‘omzien naar elkaar’. We proberen aandacht te hebben voor ouderen in ons dorp, zieken of mensen in andere, zorgelijke omstandigheden. Maar ook onderling zien we om naar elkaar op uiteenlopende momenten van ontmoeting, zoals bij het koffiedrinken, of in gespreksgroepen waar gezocht wordt naar een weg in geloofs- en levensvragen. De Protestantse Kerk maakt hier materiaal voor, zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden. De collecte van vandaag is bestemd om trainingen, cursussen en ondersteunend materiaal voor het pastoraat mogelijk te maken.
 
* Kerstvolkszang.
Net als voorgaande jaren is er weer een kerstvolkszangavond , dit jaar een jubileum, dus maken we het extra feestelijk. We hebben voor deze avond een projectkoor samengesteld uit onze drie kerkelijke gemeenten. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avond mee te zingen op weg naar kerstmis .
Op 10 december om 19.00 uur verwachten wij u in de “Couburg” te Koudekerke.
Is er vervoerprobleem dan kunt u dat doorgeven aan Ineke Kusse tel.562494 .
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan  (tel. 563312) èn aan (tel. 561237)
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00u
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-03-2018 om 19.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.