PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 3 december 2017 - 1e Advent Zondag 3 december 2017 - 1e Advent

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 1ste zondag in advent, 3 december 2017, 10 uur
Bevestiging tot ouderling(-scriba): Annemarie Duvekot-Matthijsse en tot kerkrentmeester: Matty Jesmiatka-Koppejan
 
ouderling van dienst                 Jacco Saaman
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester                       Marcello Adriaanse
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Piet de Nooijer
koster                                      Rianne Vos-Wouters
   met medewerking van Tessa en Céleste
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Eerste adventskaars wordt aangestoken
-waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 25:1, 3
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-
 
Lied om ontferming in de adventstijd – LB 463:1, 2, 6, 7, 8
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar ‘een boek vol verwachting’ en lezen Tessa en Céleste een tekst.
We zingen op de melodie van LB 8a/243
 
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
Hij troostte mensen met verdriet
omdat de Heer hem spreken liet:
‘als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw.’
 
Het lantaarntje wordt aangestoken en ook het boek gaat mee naar de nevendienst
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 40:1-11
 
Lied – LB 438:1, 4
 
Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 21:1-9
 
Lied – LB 435
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 433 (zondagslied)
 
Gebeden en gaven
 
Inzameling van de gaven – Stichting Present (zie zondagsbrief)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Bevestiging in het ambt / benoeming tot kerkrentmeester
 
Aanvaarding door de gemeente –
  vg.     -mag ik u verzoeken (indien mogelijk) te gaan staan-
Gemeente van Christus,
Zie hier Annemarie Duvekot-Matthijsse en Matty Jesmiatka-
Koppejan die beiden ‘ja’ hebben gezegd,
wilt u hen ontvangen in uw midden,
hen hooghouden in hun ambt en taak,
en wilt u hen dragen in uw gebeden?
Wat is hierop uw antwoord?
 
  allen  Ja, dat willen wij van harte      
 
Lied – LB 315:1, 3
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Slotlied – LB 439:1, 2
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J. Roelse, Borné 22. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting Present – Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daardoor geholpen kunnen worden, dat is de missie van Present!. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present! de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Meer informatie over de stichting op Walcheren kunt u vinden op www.stichtingpresent.nl/walcheren
 
* Volgende week zondag, 10 december, is ds. N. van Doorn de voorganger in de Catharinakerk.
* Zondag 10 december is het internationale dag van de mensenrechten. Er kan na de dienst een handtekening gezet worden voor vrijlating van Tadjadine Mahamat Babouri -beter bekend als Mahadine- uit Tsjaad, die in 2016 opgepakt is wegens kritiek op het economische wanbeleid van de regering van Tsjaad.
 
* Vrijwilligers gevraagd.
Zondag 10 december staan ook de Kerstattenties weer klaar voor de ouderen van onze gemeente. Wij vragen uw hulp om deze op de aangegeven adressen te bezorgen. Vele handen maken licht werk.
Bedankt namens uw diakenen
 
* Kerstmaaltijd.
De comm.welzijn zoutelande en de diaconie van de protestantse gemeente Zoutelande organiseren ook dit jaar weer een gezellige en smaakvolle kerstmaaltijd. Bent u 55+ en woont u in Zoutelande dan nodigen we u van harte uit  op woensdag 20 december. U dient zich wel aan te melden voor 15 dec. op een van deze adressen: Christina van Mourick 0118 561752, of Ineke Kusse 0118 562494.
Indien u vervoer nodig hebt graag vermelden bij opgave .
 
* Morgen 4 december is het weer zover dat de copy voor het kerkblad ingeleverd moet worden. Let u erop dat dit kerkblad verder doorloopt dan normaal. De volgende inleverdatum is 29 januari. Verdere informatie hierover kunt u vinden in het vorige kerkblad onderaan het voorblad. Wilt u zorgen dat de copy voor 18.00 uur binnen is?
Hartelijk bedankt. Marja van Keulen.
 
*De voorbereidingen voor het 40-dagentijd boekje zijn weer gestart. Geen boekje zonder de medewerking van velen. Daarom de vraag of u of jij voor 2018 een bijdrage wilt leveren in de vorm van een verhaal, gedicht, enz.. Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”.
Wij zien graag vele aanmeldingen tegemoet:  aanmelden bij Franny Pattenier, tel 561847 of *
 
* Pastoraal meldpunt: (vooralsnog) Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00u
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-03-2018 om 19.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.