PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 december 2017 - 4e Advent Zondag 24 december 2017 - 4e Advent

 
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag in advent, 24 december 2017, 10 uur
 
ouderling van dienst                 Jos Boot
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester                       Matty Jesmiatka-Koppejan
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Marian van den Berg-Adriaanse
koster                                      Wim de Visser
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
De vierde adventskaars wordt aangestoken door Julia  -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 19:1, 2
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-
 
Lied van hoop en verlangen – LB 462
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar ‘een boek vol verwachting’ en luisteren we naar Lieve, Alina en Céleste
en zingen we (melodie LB 8a):
 
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
 
 
Je dankt de Heer voor wat hij gaf,
geen vijand pakt je eten af.
Ze zullen zeggen: ‘Kijk die stad,
God heeft haar altijd liefgehad.
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 62:6 – 63:4
 
Lied – LB 176:1, 4, 5, 6
 
Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 1:46-55
 
Lied – LB 438:1, 3, 4
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 157a
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Kledingbank Zeeland
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 440
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Scheele-de Jonge, Zwinstraat 18.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht:
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Ook verstrekken wij speelgoedpakketten aan de kinderen die de Kledingbank bezoeken. Dit doen wij in samenwerking met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. 
Voorheen een lunchroom, nu een prachtige “winkel” in het ROC gebouw, Ravensteijnweg 1a te Middelburg: mogelijk gemaakt door onze trouwe en enthousiaste vrijwilligers. Op afspraak kan je hier kleding, schoenen en textiel uitzoeken. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u in alle rust en privacy de kleding uitzoeken die u leuk vindt en die bij u past. Onze pashokjes en passpiegels kunt u gebruiken om uw favoriete artikel te passen. Voor de kinderen is er een kinderhoekje met speelgoed en voor het wachtende gezinslid is er een koffiecorner met leuke tijdschriften. Als de kinderen klaar zijn met het uitzoeken van hun kleding, mogen ze naar eigen keuze een prachtig speelgoedpakket uitzoeken van Stichting Speelgoedbank Zeeland. Van jong tot oud; iedereen is van harte welkom in ons uitgiftecentrum!
U kunt uw kleding inleveren bij Kledingbank Zeeland aan de Ravensteijnweg 1a, 4337 PG te Middelburg van maandag t/m vrijdag van 08:00 - 18:00 uur
De Kledingbank Zeeland is te bereiken via het telefoonnummer 0118-558464 van maandag t/m woensdag van 09:00 - 12:00 uur.
Of u kunt mailen naar . Uw mail wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.  

 
* Diensten in het vooruit:

  • Vanavond, zondag 24 december, 22.30 uur, kerstnachtviering m.m.v. ‘Met hart en stem’. Samenzang van bekende kerstliederen: 22.15 uur. Na afloop: glühwein (ook alcoholvrij) en kerstbrood
  • Maandag 25 december, eerste Kerstdag, 10 uur, feestelijke kerstmorgenviering met musical door de kinderen. Met medewerking van kinderen en leiding van de nevendienst, enkele muzikanten van Luctor & Emergo en een gelegenheidskoortje. Na de viering: koffie, thee en limonade met een kerstbuffet vol lekkernijen.
Voorganger in bovengenoemde vieringen: ds. Gerrit Ruitenburg
 
*Er zijn weer Bijbelse dagkalenders te koop. Ze liggen achter in de kerk en kosten 4 euro
 
*De voorbereidingen voor het 40-dagen boekje zijn weer gestart. Geen boekje zonder medewerking van velen. Daarom vragen we of u, jij een bijdrage voor 2018 wilt leveren in de vorm van een verhaal, gedicht enz. Het thema is: “Onvoorwaardelijke liefde”. We zien uw bijdrage graag tegemoet: Franny Pattenier, telefoon 561847 of  
 
* Volgende week zondag is het oudejaarsdag: 31 december. Er is deze zondag één dienst en wel om 10 uur. Dus geen oudejaarsavonddienst. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.