PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Kerstnachtviering - zondag 24 dec vanaf 22.15u Kerstnachtviering - zondag 24 dec vanaf 22.15u

 
Kerstnachtviering van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 24 december 2017, 22.30 uur. Samenzang vanaf 22.15 uur
 
Met medewerking van ‘Met hart en stem’, o.l.v. de heer H. Roubos
 
ouderling van dienst                 Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester                      Marcello Adriaanse
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
lectoren                                   Cootje de Vries-Weerstand
Marian Plak-de Vries
koster                                      Jasper Overgaauw
 
Te zingen liederen voorafgaand aan de dienst:
LB 482 (allen)
LB 486:1 allen; 1 vrouwen; 3 mannen; 4 allen
LB 483:1 koor; 2 allen; 3 koor
KoorZoon van Maria
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kerstkaars wordt aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 2:1, 4
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-
 
KoorIn een stal
 
Gebed om ontferming
 
KoorStil in die nacht
 
Glorialied – LB 487
 
De Schriften
 
Begroeting    vg.         De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Lezing uit het Eerste Testament – Micha 5:1-4a
 
Lied – LB 498
 
Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 2:1-20
 
KoorBethlehem
 
Overdenking
 
Orgelspel
 
Lied – LB 481
 
Gedicht – Stil is de nacht
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – 1. Kinderen in de knel (toegelicht in zondagsbrief)                              2. Plaatselijk kerkenwerk
KoorIn ’t nachtlijk duister
 
Slotlied – LB 505
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
Na de viering zijn er kerstlekkernijen en glühwein (ook alcoholvrij). U allen (ook gasten!) bent van harte uitgenodigd!
 
Kerstbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan na de Kerstmorgenviering met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Van Soelen-Joziasse, Bosweg 28. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Morgen, Eerste Kerstdag, is er de Kerstmorgenviering, o.a. met medewerking van de kinderen van de nevendienst met de musical ‘Hotel Toekan’. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg; organist: René Molenaar.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.
In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht, waarvan de helft kind is. Onder hen ook twee miljoen Syrische kinderen, de bloedige oorlog in hun land ontvlucht. In deze dagen staan we stil bij de Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles moetsten achterlaten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Samen met EO-Metterdaad, Dorcas en World Vision vragen we met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf. Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/geef-hoop-aan-een-kind-op-de-vlucht
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan  (tel. 563312) èn aan (tel. 561237)
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
 
U allen vreugdevolle Kerstdagen toegewenst!
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.