PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Kerstmorgen - Maandag 25 dec 2017 Kerstmorgen - Maandag 25 dec 2017

Kerstmorgenviering van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Eerste Kerstdag, 25 december 2017, 10.00 uur.
 
 
Met medewerking van kinderen van de nevendienst met de musical ‘Hotel Toekan’: Nout, Elvira, Tibbe, Valérie, Julia, Romée,  Willem, Elle, Bram, Céleste, Tessa, Alina, Lieve, Evi, en Xanthe.
     
ouderling van dienst                 Jacco Saaman
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse
ouderling-kerkrentmeester        Aart Walraven
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
lectoren                                   Leuntje de Nooijer-de Regt
koster                                      Rianne Vos-Wouters
 
Muzikale medewerking door een gelegenheidskoor o.l.v. Ad Stroo
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kerstkaars wordt aangestoken door Joël
 -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 477:1, 2, 4
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-
 
Lied – LB 469:1, 2, 3, 5, 6
 
Musical ‘Hotel Toekan’
 
De musical kent vier liedjes:
 

  • Naar een koninklijke stad
  • Hier moet u zijn
  • Het plan van Hannes
 
Lied – LB 486:1, 3
 
  • Het huis is vol
 
Lied – LB 476:1, 3
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Lezing van het Kerstevangelie – Lucas 2:1-20 (vertaling Bijbel in Gewone Taal)  
 
Lied – LB 468
 
Overdenking
 
Muzikaal intermezzo
 
Lied – LB 496
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – 1. Kinderen in de knel (toegelicht in zondagsbrief)                                2. Plaatselijk kerkenwerk       
 
           
Slotlied – ‘Ere zij God’
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

Orgelspel
 
** Na de dienst bent u van harte welkom voor een feestelijk kopje koffie, thee of limonade met allerlei lekkers. Ook gasten in ons midden zijn van harte uitgenodigd!
 
Kerstbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan na deze viering met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Van Soelen-Joziasse, Bosweg 28.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Vanwege het karakter van deze dienst is er vandaag geen nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.
In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht, waarvan de helft kind is. Onder hen ook twee miljoen Syrische kinderen, de bloedige oorlog in hun land ontvlucht. In deze dagen staan we stil bij de Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles moetsten achterlaten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Samen met EO-Metterdaad, Dorcas en World Vision vragen we met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf. Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/geef-hoop-aan-een-kind-op-de-vlucht
 
* Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt wordt de oudejaarsdienst gehouden op de tijd van de morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg. ’s Avonds is er geen dienst.
 
* Ook dit jaar is de Bijbelse dagkalender beschikbaar. Tegen de gereduceerde prijs van € 4. Verkrijgbaar in de wandelkerk.
 
* Pastoraal meldpunt: (vooralsnog) Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
 
 
U allen vreugdevolle Kerstdagen toegewenst!
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.