PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 31 december 2017 - Alleen 's ochtends dienst Zondag 31 december 2017 - Alleen 's ochtends dienst

Ordening van de oudejaarsdienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 31 december 2017, 10 uur
 
ouderling van dienst                 Jos Boot
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
ouderling-kerkrentmeester        Ernst Ettema
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Piet de Nooijer
koster                                      Rianne Vos-Wouters
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht –  LB 93:1, 2, 3
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed, gevolgd door LB 93:4  -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Glorialied – LB 159a
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 8:11-15
 
Lied – LB 111:1, 2, 6
 
Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 2:33-40
 
Lied – LB 503
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 494
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Eindejaarscollecte (kort toegelicht in zondagsbrief)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 91a
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
 
 
 
 
Zondagsbrief
 
* De bloemengroet uit de kerk gaat deze zondag als blijk van oprechte dank en grote waardering voor al hun inzet naar de kosters die ons in het voorbije jaar hartelijk verwelkomden in de Catharinakerk.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: op 31 december staat als vanouds de ‘Eindejaarscollecte’ op het collecterooster. In veel protestantse gemeenten wordt gecollecteerd voor het werk in de eigen, plaatselijke gemeente. Wanneer u al jarenlang ter kerke gaat zal het voor u vanzelfsprekend zijn om over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen in de Nederland. Toch is dit het verlangen van de Protestantse Kerk in Nederland: de kerk als een open huis en als een gastvrije plek voor alle mensen. Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open huis’ centraal. Voor zo’n kerk collecteren we deze zondag. Zie voor verdere informatie het kerkblad, pag. 2, bij ’31 december’.
 
* Volgende week zondag is de eerste in 2018. Met de gebruikelijk nieuwjaarskoffie na de dienst. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.
 
* Een bericht dat we voor de Kerstdagen reeds ontvangen maar toch alsnog graag aan u doorgeven:
Lieve gemeenteleden,
Van harte wens ik u allen gezegende kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.
Met veel  dankbaarheid denk ik terug aan de fijne diensten, die Henk en ik mochten bijwonen in de Catharinakerk.
Een zeer waardevolle herinnering aan het mooie dorp, nu hij er helaas niet meer is.

U allen wens ik Zijn Liefde en Nabijheid toe!
Met een warme groet aan u allen,
Tony de Keijzer, Achterdijk 40, 4243 TM Nieuwland.,
 
* Pastoraal meldpunt:  Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
 
U allen een goede jaarwisseling toegewenst!
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.