PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 januari 2018 Zondag 7 januari 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Epifanie, 7 januari 2018, 10 uur
 
ouderling van dienst                 Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant       Wim Duvekot  
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Marian van den Berg-Adriaanse
koster                                      Jasper Overgaauw
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 72:1, 2
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed, gevolgd door LB 72:3 -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Glorialied – LB 526:1, 4
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60:1-6
 
Lied – LB 72:4, 5, 6, 7
 
Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 2:1-12
 
Lied – LB 516
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 518:1, 3, 4
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – 1. Nederlands Bijbelgenootschap (kort toegelicht in zondagsbrief)      2. Plaatselijk kerkenwerk
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 527
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):
Amen
 
Orgelspel
 
* Na de dienst bent u allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade; een mooie gelegenheid om elkaar in het nieuwe jaar met goede wensen te begroeten. 
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar de heer E.G. Ettema, Timmermanstraat 41.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel al 200 jaar dichtbij. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Met debijbel.nl lees je altijd en overal de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling op je telefoon, tablet of computer. Met de debijbel.nl stelt het NBG de Bijbel voor iedereen online beschikbaar. Zonder inlog kun je er direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling lezen.
 
* Volgende week zondag, 14 januari, gaat ds. F. van Vliet uit Zaamslag voor in onze Catharinakerk.
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Schrift en Tafel
datum en tijdstip 21-01-2018 om 10.00u
meer details

 
Nieuw beleidsplan
2018 - 2022 meer
 
Kerktuin: zie
Foto's van André Cijvat
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.