PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 28 januari 2018 Zondag 28 januari 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag na Epifanie, 28 januari 2018, 10 uur
m.m.v. ‘Met hart en stem’, o.l.v. de heer H. Roubos
 
ouderling van dienst                 Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant       Karin Wouters-Kleinepier
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Piet de Nooijer
koster                                      Jasper Overgaauw
 
Orgelspel / Koor: Duizend vragen
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 93
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-
 
KoorInto my heart
 
Gebed om ontferming
 
KoorStanding by
 
Loflied – LB 225
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
KoorWees mijn Gids
 
Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 18:15-20
 
Lied – LB 111:1, 4, 6
 
Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1:21-28
 
KoorEr is een Verlosser 
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 530
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Catechese en Educatie (kort toegelicht in zondagsbrief)           
-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-                      KoorDona nobis pacem
 
 
Slotlied – LB 802:1, 4, 5, 6
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 
 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw J. Verhage-Walhout, Nieuwstraat 12, die in de achterliggende week enkele dagen in het ziekenhuis verbleef. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* Inzameling van de gaven toegelicht: Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.
 
* Volgende week zondag, 4 februari, is er de jaarlijkse school-kerk-dienst, met medewerking van leerlingen en leerkrachten van kindcentrum ’t Paalhoofd.
 
* Filmavond
De Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert op zondag 4 februari de  tweede filmavond van dit seizoen. De titel van de film houden we geheim dus laat u verrassen deze avond. Na  afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje gezellig na te praten over de getoonde  film .
Hartelijk welkom in “de Klimop “te Koudekerke. Aanvang 19 .00 uur .
 
* Op 29 januari is het weer tijd om de copy van het komende kerkblad in te leveren. Ik hoop alles weer voor 18.00 uur binnen te hebben, zodat het geheel ’s avonds naar de drukker kan.
Alvast bedankt. Marja van Keulen
 
* Sinds ruim een week bevinden zich op de zuidmuur van de Catharinakerk tussen de gebrandschilderde ramen twee beeldschermen. De bedoeling is om op korte termijn via deze schermen de liturgie te projecteren, inclusief alle te zingen liederen, voorzien van noten. Voor het zogenaamde Beam team zoeken we nog enkele medewerkers. Hoe meer leden van het Beam team, hoe meer de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. De werkzaamheden houden in: eens in de zoveel tijd een Power Point samenstellen (is eenvoudig te leren) en tijdens de dienst de laptop bedienen zodat het goede plaatje op het juiste moment wordt geprojecteerd. Natuurlijk krijgt u vooraf de nodige instructies. Graag een berichtje naar of een telefoontje: 0118 561237.
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 25-02-2018 om 10.00u
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-03-2018 om 19.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.