PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 11 maart 2018 - 4e zondag in de 40 dagentijd. Zondag 11 maart 2018 - 4e zondag in de 40 dagentijd.


Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Laetare, 4e in de Veertigdagen, 11 maart 2018, 10 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diakenen van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Ernst Ettema
organist Perry Boogaard
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
koster Rianne Vos-Wouters
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
  
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding
-gemeente gaat staan-

Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling

Aanvangslied – LB 122:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Morgenlied – LB 221

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

De Schriften

Begroeting    vg. De Heer zal bij u zijn
           allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag

Lezing – Johannes 6:4-15

Lied – LB 392

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 383

Gaven en gebeden

Voorbeden

Inzameling van de gaven – Mensen in de knel in Almere (toegelicht in zondagsbrief)   (kinderen komen terug uit de nevendienst)

De Tafel
Nodiging

Lofprijzing   vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren
vg. Verheft uw harten
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
  allen Hij is onze dankbaarheid waardig

na (vg.) ‘… U te huldigen met ons lofgezang’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)
  -Orgelspel-
Tafellezing – Psalm 65

Dankgebed

Slotlied – LB 653:1, 2, 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
             

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar mevrouw A. de Witte-Hubregtsen, Zwinstraat 15, die onlangs een operatie onderging in het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* De inzameling van de gaven toegelicht: De Protestantse Kerk in Almere staat samen met andere kerken mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte.
Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk gebied. Er ligt nog weinig vast. Tegelijk is Almere een jonge stad waar samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. De diaconieën van de verschillende wijkgemeenten verzetten veel werk, maar diaconaal vermogen is er nauwelijks.
Sociale supermarkt
De protestantse gemeente vraagt steun voor een vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden. Zo heeft de diaconie het voedselloket omgebouwd naar een 'sociale supermarkt'. In plaats van een standaard voedselpakket kunnen klanten met een pasje zelf voedsel uitzoeken en 'kopen'. Zie verder onder ‘meer informatie’. Zie ook:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/aandacht-voor-mensen-in-de-knel-in-almere

* Ook dit jaar wordt u in de gelegenheid gesteld een paasgroet te versturen aan gevangenen. Op de zondagen 11 en 18 maart te koop in de wandelkerk voor € 1,-- per kaart, incl. postzegel.

* Zondag 18 maart is ds. Gerrit Ruitenburg voorganger in de dienst. 

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten:
- Op dinsdag 13 maart in de Michaëlskerk te Koudekerke:  liedboek oefenavond; van 19.30 tot 20.15 uur liederen uit het Liedboek zingen met begeleiding van het orgel. Na afloop kunt u nog een kopje koffie meedrinken.
- In de Veertigdagen tijd kunt U steeds op donderdag deelnemen aan een (sobere) maaltijd. De inloop is vanaf 17.30 uur in ’t Klokuus te Biggekerke. Wilt u mee eten dan dient u zich uiterlijk één dag voor de maaltijd aan te melden. Tel: 553208 of . De kosten bedragen 3,50 euro. Aansluitend kunt u een Vesper bijwonen welke gericht zal zijn op bezinning. Aanvang van de Vesper: 19.00 uur in de Dorpskerk.
- Zondag18 maart is er weer een ‘Huis vol Muziek’. Deze keer in de Michaëlskerk te Koudekerke, m.m.v. het koor Exaudi uit Westkapelle. Uw gastheer is ds. Gerrit Ruitenburg. Inloop met koffie vanaf 16.00 uur;   aanvang: 16.30 uur .
- Preekvoorbereiding op 21 maart. Wat heeft de tekst van Genesis 1 nu toch met Pasen te maken ? En hoe lees je Genesis 1? U kunt deze avond mee denken en uw vragen delen om tot een invulling van een kerkdienst te komen! Woensdag21 maart, 20.00 uur  in de Klimop te Koudekerke. Gespreksleider is ds. Gerrit Ruitenburg.

* Maandag 12 november vergadert de kerkenraad; 19.30 uur, Wegwijzer

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.