PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 25 maart 2018 - Palmzondag Zondag 25 maart 2018 - Palmzondag

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Palmzondag, 25 maart 2018, 10.00 uur

ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 118:1, 7

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 118:9 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar de projectverbeelding en in de Zorgkoffer …
Na het aansteken van het lantaarntje zingen we:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 50:4-7

Lied – LB 548

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 11:1-11

Lied – LB 553

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 554

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Mothers’ Union (toegelicht in zondagsbrief)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 556

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar de heer J. Melis, Deurlostraat 14, die enige dagen in het ziekenhuis verbleef.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht:
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
Ook leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan met conflicten en wordt de positie van vrouwen in de kerk versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

* Vanavond is er in deze kerk een cantatedienst met alle koralen, enkele aria’s en enkele koren uit de Mattheüspasssion van J.S. Bach. Medewerking wordt verleend door diverse solisten en instrumentalisten en een passiekoor. Het geheel staat onder leiding van René Molenaar. Aanvang: 19.30 uur

* Vieringen in de Goede of Stille Week:
Wo. 28 maart, 19.30 uur, Vesper in de Odulphuskerk
Do. 29 maart, 19.15 uur, Schrift en Tafelviering, Catharinakerk
Vr. 30 maart, 19.30 uur, het Lijdensevangelie gelezen en bezongen, Dorpskerk
Za. 31 maart, 22.30 uur, Paaswake, Catharinakerk.
Zo. 1 april, 9 uur en 10.30 uur Catharinakerk, Paasmorgendienst
Voor verdere informatie: zie kerkblad en website.

* U kunt zich vandaag nog aanmelden voor het Paasontbijt dat op eerste Paasdag wordt gehouden in gebouw “de Wegwijzer”. Het ontbijt begint om 9.00 uur aansluitend kunt u de tweede kerkdienst meevieren. Formulieren liggen in de wandelkerk. Het paasontbijt wordt u kosteloos aangeboden door de diaconie. Een vrijwillige bijdrage voor het ZWO project voor Pakistan wordt op prijs gesteld.

* De Commissie Kerkelijke Activiteiten  organiseert de tweede  preekvoorbereiding.  Tussen Pasen en Pinksteren worden de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis gelezen. Hierbij nodigen we U  weer uit om met de predikant mee te denken en praten, en wel over Genesis 4, om zo tot een invulling van de preek te komen. U zult dan waarschijnlijk ervaren hoe anders je dan naar  de overdenking gaat luisteren. De gespreksleider is ds. Kees den Hertog uit Koudekerke.
Woensdag 4 april;  aanvang 20.00 uur in de Wegwijzer .

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Themaviering met jongeren
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.