PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 april 2018 - Paasmorgen Zondag 1 april 2018 - Paasmorgen

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, CatharinakerkPasen 2018, 1 april, 9.00 uur / 10.30 uur
 
9.00 uur   ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
  diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
  kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan
  organist René Molenaar
  trompettist Cora Roelse-Boogaard
  voorganger ds, Gerrit Ruitenburg
  leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
  koster Rianne Vos-Wouters
 
10.30 uur ouderling van dienstJos Boot
  diaken van dienstHenny van Os-Koevoets
  kerkrentmeester/collectantErnst Ettema
  organistRené Molenaar
  trompettistenMaartje en Anne Stroo
  voorgangerds. Gerrit Ruitenburg
  leiding nevendienstSimone Overgaauw-Ringeling
  kosterWim de Visser
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht –  LB 100
 
Bemoediging  vg.Onze hulp is de Naam van de HEER
  allendie hemel en aarde gemaakt heeft
 vg.die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  allenen niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempellied – LB 638 (I en II = allen) -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
 
 
Glorialied  LB 630
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar de projectplaat en in de Zorgkoffer … 
Na het aansteken van het lantaarntje zingen we:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.De Heer zal bij u zijn
        allenDe Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 2:4b-9 + 15-23
 
Lied – LB 986
 
Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 20:1-18
 
Acclamatie  LB 339a
 
Verkondiging
 
Muziek
 
Lied – LB 629
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – JOP, Jeugdwerk Prot. Kerk in Nederland
Zie ook:
https://www.kerkinactie.nl/download/CAwdEAwUUkNBWElC&inline=0
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
 
 
 
Slotlied – LB 634
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw J. Dingemanse-Janse, Langstraat 26, die enkele dagen in het ziekenhuis verbleef.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
Inzameling van de gaven toegelicht: JOP – Zet de kinderen aan het kliederen … . Op een zondagmiddag in Koudekerke loopt een wat ouder gemeentelid schuchter de Klimop binnen waar ‘een kliederkerk’ plaatsvindt. Als snel wordt ze meegenomen in de creatieve werkvormen waar onder andere spelenderwijs een bijbelverhaal wordt verteld. Ook geniet ze van een gezellig samenzijn. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP en Jong Protestant brengen deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.
 
 
Zie ook:
https://www.kerkinactie.nl/download/CAwdEAwUUkNBWElC&inline=0
 
Volgende week zondag, 8 april, gaat in de Catharinakerk voor ds. L Woltering uit Vlissingen. Aanvang van de dienst: 9.30 uur
 
Maandag 2 april, tweede Paasdag, is het weer zover dat u de copy voor het komende kerkblad mag inleveren.
Het zou fijn zijn als ik deze voor 18.00 uur binnen heb, zodat er geen vertraging opgelopen wordt.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Groeten Marja
 
De Commissie Kerkelijke Activiteiten  organiseert de tweede  preekvoorbereiding.  Tussen Pasen en Pinksteren worden de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis gelezen. Hierbij nodigen we U  weer uit om met de predikant mee te denken en praten, en wel over Genesis 6, om zo tot een invulling van de preek te komen. U zult dan waarschijnlijk ervaren hoe anders je dan naar de overdenking gaat luisteren. De gespreksleider is ds. Kees den Hertog uit Koudekerke.
Woensdag 4 april;  aanvang 20.00 uur in de Wegwijzer .
 
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Themaviering met jongeren
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.