PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 april 2018 Zondag 8 april 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 april 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst             Jacco Saaman
diaken van dienst                 Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant   Karin Wouters-Kleinepier
organist                          René Molenaar
voorganger                   ds. L.Woltering ( Vlissingen )
leiding nevendienst              Dina Hengst
koster                                   Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 33: 1 en 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied : Lied 33: 7 en 8

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan  
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Micha 4: 1-4

Lied –98: 1 en 4

Lezing uit het Tweede Testament –Johannes 21: 9-19

Lied –649

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 644

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Er zijn twee collectes. De eerste is bestemd  voor Mission to Seafarers en de tweede voor het plaatselijk kerkenwerk. --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 650

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

Orgelspel

Na de dienst wordt u uitgenodigd om nog koffie/thee/fris te blijven drinken. Ook gasten van harte welkom!Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M. de Witte, Molenweg 46, die weer thuis is uit het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Mission to Seafarers.Het is een kleinschalig “liefdadigheids”initiatief voor zeevarenden in Vlissingen. Zeelui kunnen terecht in een accommodatie waar ze kunnen praten, een kopje koffie drinken en contact met het thuisfront  onderhouden. Er is ook iedere zondag een kerkdienst, samen met de Anglicaanse gemeente. De Mission krijgt geen geld meer van de Britse moederorganisatie, maar ontvangt nu geld van de Protestantse Kerk Nederland, de provincie Zeeland en de Nederlandse Zeevarenden Centrale. Van harte aanbevolen!

* Volgende week zondag 15 april gaat onze eigen predikant ds. Gerrit Ruitenburg weer voor. De dienst begint om 9.30 uur. In deze dienst wordt Zoë Osté gedoopt

*Jan Vink ( van de kerkenraad van Meliskerke-Biggekerke ) zal op 25 april aanstaande een presentatie geven over zijn reis naar Myanmar in de Odulphuskerk in Meliskerke. Vanaf 19.30 uur staat koffie of thee klaar en om 19.45 uur start de presentatie. Hartelijk welkom, namens de diaconie PKN Biggekerke-Meliskerke.

*De commissie Kerkelijke activiteiten organiseert 17 april a.s. onder leiding van ds. Anne Gera Los “Bibliodrama” waar we ons gaan verdiepen in het verhaal van de zondvloed. Dit verhaal gaan we ons eigen maken in spel en dialoog. Voor wie mee wil doen aan deze actieve avond: z.s.m. aanmelden op het bekende adres of bij Luciënne ( 553208 )

*Zondag 22 april a.s. zal er een gemeenschappelijke Thomasviering zijn in Meliskerke. Ds. Nicolette Vlaming gaat om 10.00 uur daarin voor. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering zijn gemeenteleden betrokken. Als u belangstelling heeft om mee te werken aan een experimentele viering dan kunt u zich opgeven bij of telefoon 553208. Het is een dienst die anders is dan de gebruikelijke zondagochtendviering. Er is die morgen ook in Zoutelande een gewone dienst, aanvang 9.30 uur   

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Themaviering met jongeren
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.