PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 15 april 2018 - Doopdienst Zondag 15 april 2018 - Doopdienst

Ordening van de doopdienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 15 april 2018, 9.30 uur
dopeling: Zoë Osté

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant   Ad Koppejan
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Rianne Vos-Wouters
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen

Aanvangslied – cant. LB 640a; allen LB 81:1, 2, 3, 4; cant. LB 640a

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed - waarna gemeente gaat zitten

Morgenlied – LB 162:1, 2, 3, 6 (terwijl de dopeling wordt binnengebracht)

De Doop

 • Inleidende woorden
 • Presentatie
 • Dooplied – LB 781:cant. 1; allen 2, 3, 4
 • Doopgebed
 • Dooplied – Verbonden met vader en moeder
(uit: ‘Geroepen om te zingen’, 79)
 • Doop – kinderen komen naar voren
 • Geloften
 • Verwelkoming
 • Vrede-wens
 • De ouderling van dienst reikt de doopkaars aan, de doopkaart en een bijbel  
 • Lied – LB 23b:1, 3, 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
-dopeling en kinderen verlaten hierna de kerkzaal-

De Schriften

 vg. De Heer zal bij u zijn
 allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament – Genesis 4:1-16

Lied – LB 828: cant. 1; allen 2, 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 991:1, 2, 3, 5, 7, 8

Gebeden en gaven

Wij gedenken Jan Melis …, en zingen LB 769:1, 3, 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Dovenpastoraat (kort toegelicht in zondagsbrief)         
-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
Cantorij: LB 992

Slotlied – LB 984: cant. 1, 3; allen 2, 4, 5, 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Venema-Nauta, Borné 16.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is kindernevendienst voor alle kinderen van 4 – 12 jaar.  Tijdens de nevendienst wordt gecollecteerd.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De interkerkelijke commissie voor dovenpastoraat in Zeeland is de kerken behulpzaam bij de contacten met dove- en slechthorende gemeenteleden. Zij belegt gecombineerde kerkdiensten voor doven en horenden, overal in Zeeland en diensten voor alleen doven en slechthorenden in de Vredeskerk te Goes. In deze diensten gaan predikanten voor die de  gebarentaal beheersen of er wordt gebruik gemaakt van een gebarentolk. De interkerkelijke cie. voor dovenpastoraat Zeeland zorgt voor het vervoer naar en van deze diensten. Doven die met eigen vervoer reizen krijgen reiskostenvergoeding. Er worden huis- en ziekenbezoeken aan doven gebracht, indien nodig of mogelijk met ambtsdragers uit de kerken.* Maandag16 april is er weer een Seniorenkring.  Deze keer spreken we over ‘de hemel’. Hoe zijn onze gedachten hierover en waar denken we dan aan? ds. Gerrit Ruitenburg is onze gespreksleider. U bent van harte welkom in het zaaltje boven in he wo.zo.co de Tienden .
We beginnen om 14.00 uur en de koffie en thee staan dan klaar .

* Zondag 22 april  zal er een gemeenschappelijke Thomas viering zijn  in Meliskerke om 10 uur waarin voorgaat  ds. Nicolette Vlaming.
Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering zijn gemeenteleden betrokken dus als u belangstelling heeft om mee te werken aan een experimentele viering dan kunt u zich aanmelden bij het bekende mailadres: of telefonisch bij Luciënne: 553208. De Thomasviering betreft een dienst die anders is dan de gebruikelijke zondagochtendviering. Daarom zal er die morgen ook een gewone, gemeenschappelijke dienst zijn in Zoutelande, waarin ds. Gerrit Ruitenburg voorgaat..

* Jan Vink (lid kerkenraad van Meliskerke-Biggekerke ) zal op 25 april aanstaande een presentatie geven over zijn reis naar Myanmar in de Odulphuskerk in Meliskerke. Vanaf 19.30 uur staat koffie of thee klaar en om 19.45 uur start de presentatie. Hartelijk welkom, namens de diaconie PKN Biggekerke-Meliskerke.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan  (tel. 563312) èn aan (tel. 561237)

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Themaviering met jongeren
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30u
meer details

Liedboek oefenavond - Meliskerke
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.30u
meer details

 
Activiteiten 2018
Het gehele programma -->  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.