PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 april 2018 Zondag 29 april 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 april 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst               Jos Boot
diaken van dienst                   Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant     Ernst Ettema
organist                                  de heer G.Boot
voorganger                            ds. P.Melse ( Vrouwenpolder )
leiding nevendienst                Piet de Nooijer
koster                                  Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  121: 1 en 3

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  – Lied 79: 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede  Testament – Johannes 10: 1 t/m 10

Lied – 23 : 1

Lezing uit het Eerste Testament –  Psalm 23

Lied – 23: 2 en 3

Verkondiging  n.a.v. de kernzin uit Psalm 23:

“Want U bent bij mij

Orgelspel

Lied –23b: 1, 2 3 en 5

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  Stichting Sensoor
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 23c: 1,2,3,4 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M.J. de Visser-Post,  Duinweg 29.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

*Volgende week zondag, 6 mei, hoopt ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk ( voorheen Aagtekerke ) in deze kerk voor te gaan, aanvang van de dienst 9.30 uur.

*Toelichting collecte: Sensoor biedt al jaren een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft. De kindertelefoon is dagelijks bereikbaar van twee tot acht uur. Er wordt zowel gebeld als gechat met Sensoor. Sensoor is 24 uur, 7 dagen  per week bereikbaar  Vrijwilligers stellen zich hiervoor belangeloos beschikbaar. Een kleine, betaalde staf zorgt voor de broodnodige ondersteuning. Het lukt weliswaar om de vrijwilligers te binden aan Sensoor, maar toch is er jaarlijks verloop en vergt een uitbreiding van de dienstverlening ( meer uren openstelling ) een aanvulling van de bestaande groep.

*Dauwtrappen Hemelvaartsdag.
We fietsen ca. 25 km op normaal tempo. Vertrek 7.00 uur stipt! Fietsers van Meliskerke/Biggekerke en Koudekerke sluiten aan.
Eindpunt is de Catharinakerk ( aanvang van de dienst 9.30 uur  ). Vóór de kerkdienst drinken we koffie/thee. Hopelijk mooi weer met weer veel vogelgeluiden. Bij twijfelachtig weer belt u 06-24715460  ( Rinus Kamerling ). Let op: koffie/thee is voor alle bezoekers.* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30u
meer details

God in het dorp....
datum en tijdstip 07-06-2018 om 19.45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 30-06-2018 om 14.30 uur
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
Talentenmarkt
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.