PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 mei 2018 Zondag 6 mei 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 mei 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst              Ineke Kusse-v.d.Vreugde
diaken van dienst                  Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant    Marcello Adriaanse
organist                                 Cees Sanderse
voorganger                            ds. Bertien van Ginhoven (Ouwerkerk)
leiding nevendienst               Dina Hengst
koster                                  Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 80: 4, 5 en 7

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  864: 1 en 2

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Nieuwe  Testament – Johannes 15: 1-12 ( Over de Wijngaardenier, de Wijnstok en Zijn ranken )

Lied – 656: 1 en 2

Lezing uit het Nieuwe Testament –  Johannes 15: 13 -27 ( Over vriendschap met Jezus en haat van de wereld )

Lied – 656: 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 518: 1 en 3

Gebeden en gaven

We herdenken het overlijden van Jan Boogaard, die gewoond heeft op Nieuwstraat 35 en afgelopen vrijdag is begraven.
We zingen: Lied 23 b: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  Collecte bestemd voor ”De Boshut”
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 970: 1, 2, 3, 4 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Vos-Minderhoud, Ooststraat 9.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Collecte voor de ons bekende Boshut. In de Boshut is men in de zomermaanden bezig vanuit het christelijk geloof onze vakantiegangers van dienst te zijn. Enthousiaste jonge mensen uit heel het land werken aan een recreatieprogramma voor jong en oud en ’s zondags zijn er recreatiediensten. Begeleiding krijgt men vanuit de commissie “Kerk en recreatie”. De teams krijgen huishoudgeld en zakgeldvergoeding.  Zoutelande, Koudekerke en Meliskerke/Biggekerke werken hier samen.  Van harte aanbevolen.

*Donderdag 10 mei, hemelvaartsdag, is in deze kerk om 9.30 uur dienst. Ds. Gerrit Ruitenburg gaat in deze dienst voor.

*Dauwtrappen Hemelvaartsdag
We fietsen ca. 25 km op normaal tempo. Vertrek 7.00 uur bij de Catharinakerk. Fietsers van Meliskerke/Biggekerke en Koudekerke sluiten aan. Eindpunt is de Catharinakerk ( aanvang dienst 9.30 uur ) Vóór de dienst drinken we koffie/thee. Bij twijfelachtig weer belt u Rinus Kamerling  (06-24715460). Let op: koffie/thee is voor alle bezoekers

* Volgende week zondag 13 mei gaat ds. Gerrit Ruitenburg voor in deze kerk, aanvang 9.30 uur. Het is een dienst van Schrift en Tafel.  Om 14.30 uur  ( ook13 mei ) is het een dienst voor en met mensen met en zonder beperking. Ds. Bertien van Ginhoven gaat ook in deze dienst voor. Het koor “Sheborim” en organist Harrie Roubos  verlenen medewerking.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30u
meer details

God in het dorp....
datum en tijdstip 07-06-2018 om 19.45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 30-06-2018 om 14.30 uur
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
Talentenmarkt
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.