PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Hemelvaartsdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Hemelvaartsdag, 10 mei 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Jasper Overgaauw

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 103:1, 8, 9

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

Morgenlied – LB 214:1, 2, 5, 8 allen; 3, 6 vrouwen; 4, 7 mannen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Eerste lezing – Lucas 24:49-53

Lied – LB 666
Tweede lezing – Handelingen 1:1-11

Lied – LB 665

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis (gezongen) – LB 340 b

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Stichting Speelgoedbank Ook in Nederland zijn er helaas veel gezinnen die moeten rondkomen van een minimum uitkering en die te maken hebben met armoede. De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij die gezinnen met kinderen die met deze armoede te maken hebben en die dit goed kunnen gebruiken.
Al het speelgoed dat binnenkomt wordt gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en eventueel gerepareerd. De top kwaliteit speelgoed wordt verwerkt in speelgoedpakketten, die gezinnen uit de doelgroep via de Speelgoedbank kunnen verkrijgen. Het B-kwaliteit speelgoed wordt in een extern project onder de naam 2nd Chance verkocht en met de opbrengst wordt nieuw speelgoed ingekocht voor de kinderen in de doelgroep.

Voor meer informatie: www.speelgoedbankzeeland.nl / Lange Zelke 50, Vlissingen
-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 425

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30u
meer details

God in het dorp....
datum en tijdstip 07-06-2018 om 19.45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 30-06-2018 om 14.30 uur
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
Talentenmarkt
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.