PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 mei 2018 - Schrift en Tafel Zondag 13 mei 2018 - Schrift en Tafel


Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Exaudi, 13 mei 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jos Boot
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Karin Wouters
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
koster Rianne Vos-Wouters
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
  
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding
-gemeente gaat staan-

Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling

Aanvangslied – LB 27:1, 4

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Morgenlied – LB 220

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

De Schriften

Begroeting    vg. De Heer zal bij u zijn
           allen De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag

Lezing – Genesis 9:8-17

Lied – LB 93

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 603

Gaven en gebeden

Voorbeden

Inzameling van de gaven – Gezamenlijk diaconaal project / Voedselbank Walcheren (toegelicht in zondagsbrief)  
(kinderen komen terug uit de nevendienst)

De Tafel
Nodiging

Lofprijzing   vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren
vg. Verheft uw harten
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
  allen Hij is onze dankbaarheid waardig

na (vg.) ‘… U van ganser harte de lofzang toe te zingen’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)
  -Orgelspel-

Tafellezing – Johannes 17:14-26

Dankgebed

Slotlied – LB 967:1, 5, 6, 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
             

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer W. Ovaa, Swaalingestraat 56a, die in de voorbije week terugkeerde uit het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* De inzameling van de gaven toegelicht: De diaconieën van Koudekerke, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande zetten zich dit jaar in voor de Voedselbank Walcheren. Allerlei activiteiten zullen georganiseerd worden om hiervoor geld in te zamelen. Ook de collecte
van deze zondag is voor de Voedselbank bestemd. De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. De Voedselbank is oorspronkelijk een initiatief van verschillende kerkelijke organisaties op Walcheren in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties. De Voedselbank is een 100 % non-profit organisatie. De Voedselbank werkt, in alle functies inclusief bestuursleden, alleen met vrijwilligers die geen enkele beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. De financiering vindt plaats middels ondersteuning van kerken, overheden, bedrijven en particulieren.

* Om 14.30 uur (vanmiddag) is er een dienst voor en met mensen met en zonder beperking. Ds. Bertien van Ginhoven gaat in deze dienst voor. Het koor “Sheborim” en organist Harrie Roubos  verlenen medewerking.

* Pinksterzondag, 20 mei, is ds. Gerrit Ruitenburg voorganger in de dienst in de Catharinakerk. 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-05-2018 om 9.30u
meer details

God in het dorp....
datum en tijdstip 07-06-2018 om 19.45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 30-06-2018 om 14.30 uur
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
Talentenmarkt
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.