PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 20 mei 2018 - Pinksteren Zondag 20 mei 2018 - Pinksteren

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, Pinksterzondag 20 mei 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Dina Hengst
koster Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 68:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 68:3 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (‘kyrie’ en ‘gloria’; I en II = allen)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gezongen gebed van de zondag – LB 670:1, 4, 7 allen; 2, 5 vrouwen; 3, 6 mannen

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 11:1-9

Lied – LB 87

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 2:1-11

Lied – LB 702

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 686

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Pinksterzending (kort toegelicht in zondagsbrief; zie ook: https://www.kerkinactie.nl/download/CAwdEAwUUkNBVkJH&inline=0
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 675

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

OrgelspelZondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Vos-Boogaard, Sint Janskerke 21.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen b─│voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden.
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de
armoedegrens.
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderw─│sbangladesh

* Volgende week zondag, 27 mei, is er kanselruil. In de Catharinakerk gaat ds. N. Vlaming uit Biggekerke voor.

* Mevrouw J. Dingemanse-Janse, Langstraat 26, verblijft sinds woensdag 16 mei in het Buurtzorgpension te Vlissingen. Dit bevindt zich bovenin het ziekenhuis aan de Joost de Moorstraat. Ze kan hier 2 à 3 weken verblijven. Met haar hopen we dat het herstel voorspoedig verloopt.

* Bericht van ’t Paalhoofd: Op vrijdag 25 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseert ‘t Paalhoofd een koffietafel voor alle dorpsbewoners en (oud)leerlingen. Dit in het kader van 100 jaar onderwijs Zoutelande.
Tegen een kleine bijdrage kunt u genieten van lekkere hapjes en drankjes en kunt u gezellig bijpraten

* Op dinsdag 22 mei a.s. vergadert de kerkenraad; 19.30 uur in de Wegwijzer.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.