PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 27 mei 2018 Zondag 27 mei 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 27 mei 2018 om 9.30 uur.  Medewerking wordt verleend door het koor “Exaudi” uit Westkapelle onder leiding van Moritz Benschop en Lenie Stokman-de Graaf (piano)

ouderling van dienst              Ineke Kusse-v.d.Vreugde
diaken van dienst        Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant    Ernst Ettema
organist                                 Perry Boogaard
voorganger                            ds. Nicolette Vlaming
leiding nevendienst               Marian v.d.Berg-Adriaanse
koster                                    Jasper Overgaauw

Orgelspel

Exaudi zingt: “Geniet van het goede”

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – 216 ( allen 1 en 3, Exaudi vers 2 )  

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen
Groet

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Lied 91A – ( allen 1 en 3, Exaudi vers 2 )

Kyriëgebed; Exaudi zingt “Groter dan ons hart”

Refrein met de gemeente:
Omdat Gij  het zijt groter dan ons hart
Die mij hebt gezien eer ik werd geboren

Glorialied: Lied 8b

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Gezongen gebed door Exaudi: “Vader, mijn God, ik aanbid U”

De gemeente zingt het refrein mee:
Heer, ik verlang zo naar meer van U
Vul mijn gedachten tot eer van U
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
En stort nieuw leven uit door Uw Geest
Leg Uw kracht op mij,
Uw liefde die geneest
En laat vrede heersen in mijn hart


Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 3: 1-6

Lied – 319: 1, 2 en 7

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 3: 1-16

Lied –834

Verkondiging

Orgelspel

Lied –706

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – twee collectes: De eerste is bestemd voor de Voedselbank Walcheren en de tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. Na de collectes zingt Exaudi: “How can I keep from singing
--tijdens de collectes komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 704

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):Orgelspel

Na de dienst wordt u allen van harte uitgenodigd om koffie/thee/limonade te blijven drinken. Ook gasten welkom!

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Jeroen en Rianda Louws, Nieuwe Land 34.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Voedselbank Walcheren. De  Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. De kerkelijke organisaties op Walcheren werken nauw samen met de maatschappelijke instanties. De Voedselbank is een 100% non-profit organisatie. Alle medewerkers, inclusief bestuursleden, zijn vrijwilligers. De financiering vindt plaats middels ondersteuning van kerken, overheden, bedrijven en particulieren

* Volgende week zondag , 3 juni, gaat om 9.30 uur onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor.

*Zondag 10 juni zal er na de dienst gemeenteberaad worden gehouden. Er is dan ook gelegenheid genoeg om vragen te stellen over zaken van onze kerkelijke gemeente. Van harte welkom!

*“Sporen van God in het dorp…”
Op donderdag 7 juni hopen we in onze kerk Jacobine Gelderloos uit Groningen te verwelkomen. Zij heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van kerk-zijn in een( vergrijzend) platteland. Ze hoopt binnenkort te promoveren over dit onderwerp. Ze vertelt over haar bevindingen en ieder is van harte welkom bij deze bijzondere avond. Er is vanaf 19.15 uur koffie en thee (aanvang 19.45 uur). Bij wijze van opening zingt het Willebrord Ensemble enkele liederen en bespeelt René Molenaar het orgel. Zeer aanbevolen!!

*Talentenmarkt.
Man, vrouw, jong of oud, iedereen kan meedoen met de talentenmarkt. Talenten zijn er in allerlei soorten en formaten. Iedereen is verschillend en daarmee beschikken we over een breed scala aan talenten. We kunnen er anderen mee van dienst zijn. Voor ons gezamenlijk diaconaal jaarproject t.b.v. de Voedselbank Walcheren willen we een talentenmarkt houden op vrijdag 1 juni van 16.30 tot 19.30 uur in de Odulphuskerk van Meliskerke. Tijdens de talentenmarkt kunt u ook wat eten en /of drinken. ( Zie ook het bericht op pagina 3 van het Kerkblad)

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.