PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 juni 2018 Zondag 6 juni 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 juni 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Marcello Adriaanse
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
koster Wim de Visser
m.m.v de cantorij o.l.v. Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – cant. LB 703; allen LB 18:1, 2, 5; cant. LB 703

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (kyrie en gloria; I = cant., II = allen)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Job 1

Lied – LB 69:cant. 1; allen 4 en 8

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 3:1-6

Acclamatie – LB 339

Lied – can. LB 533:1, 2, 6; refrein: allen

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 942

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – diaconie eigen gemeente/noodhulp (kort toegelicht in zondagsbrief)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
Cantorij:  LB 850

Slotlied – LB 807: cant. 1, 3; alen 2, 4, 5, 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Wielemaker-Gabriëlse, Borné 58
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Overal op aarde doen zich van tijd tot tijd rampen voor. Nu eens betreft het een natuurramp, een andere keer de ramp van oorlogsgeweld of wat de oorzaak van de menselijke nood ook mag zijn. Regelmatig wordt in dit soort situaties een (acuut) beroep gedaan op de kerken en met name op de diaconieën. Om op de hulpvragen snel te kunnen reageren zijn enkele diaconale collectes specifiek bestemd voor noodhulp.

* Volgende week zondag, 10 juni, gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg. Na de dienst is er het jaarlijkse gemeenteberaad. Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters zullen (kort) verslag uitbrengen van hun werkzaamheden in de achterliggende periode. Ook wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de landelijke kerk. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over zaken betreffende onze kerkelijke gemeente. Van harte welkom!

* Denkt u er aan dat het aanstaande maandag 4  juni  weer tijd om de copy voor het kerkblad in te leveren? Ik zie het weer graag voor 18.00 uur verschijnen. Alvast bedankt.
Marja

*“Sporen van God in het dorp…”
Op donderdag 7 juni hopen we in onze kerk Jacobine Gelderloos uit Groningen te verwelkomen. Zij heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van kerk-zijn op een( vergrijzend) platteland. Ze hoopt binnenkort te promoveren over dit onderwerp. Ze vertelt over haar bevindingen en ieder is van harte welkom op deze bijzondere avond. Er is vanaf 19.15 uur koffie en thee (aanvang bijeenkomst: 19.45 uur). Bij wijze van opening zingt het Willebrord Ensemble enkele liederen. Zeer aanbevolen!!

* Donderdag 2 augustus is er de jaarlijkse Folkloristische Dag. Niet alleen zijn er op deze dag tal van activiteiten in de Langstraat en op het Willibrordusplein rond de Catharinakerk, ook op het kerkplein en in de kerk zelf zal van alles te zien en te beleven zijn. Voor de inmiddels vertrouwde boekenmarkt zijn uw boeken natuurlijk weer van harte welkom! Een telefoontje naar één van de leden van de voorbereidingscommissie is voldoende: 663002 (Nelie Bliek), 562554 (Jeannette Marcusse), 252477 (Karin Wouters), 561237 (Gerrit Ruitenburg). Mocht iemand zin hebben om (in de keuken van de kerk) pannenkoeken (voor) te bakken: we noteren graag uw naam. En natuurlijk worden, net als in andere jaren, uw zelfgemaakte lekkernijen (cake, taart, koek, of wat ook) graag in ontvangst genomen. U hoort / leest nader!

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.