PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 17 juni 2018 Zondag 17 juni 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 17 juni 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst            Jos Boot
diaken van dienst                 Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant   Ad Koppejan
organist                                René Molenaar
voorganger                           ds. Leon v.d.Broeke ( Kampen)
leiding nevendienst               Dina Hengst
koster        Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 8: 1, 3, 4 en 5

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – Lied 706

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Epistellezing –  2 Korintiërs 5: 1-10

Lied – 283

Evangelielezing –Marcus 4: 26-34

Lied – 923

Verkondiging

Orgelspel

Lied –806

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Er zijn twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor binnenlands diaconaat/inloophuis en de tweede is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 823: 1, 3 en 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van thee/koffie of fris. Allen van harte welkom


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw De Witte-Schusler, Langedam 53.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Inloophuis als ontmoetingsplek. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen. Hier is aandacht voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL89ABNA0457457457 ten name van Kerk in Actie en onder vermelding van: collecte diaconaat juni.

* Volgende week zondag,  24 juni,  gaat ds. Nel van Doorn uit Middelburg voor in deze kerk. Aanvang van de dienst 9.30 uur. Zondag 1 juli hoopt de heer R. Fluit uit Vrouwenpolder voor te gaan. Dit in tegenstelling tot de mededeling in het Kerkblad, waar stond dat ds. R. de Reus zou voorgaan.

*Op 2 augustus aanstaande is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. Ook in de Catharinakerk doet men mee. Voor een uitgebreide toelichting: het Kerkblad van deze maand.

*Onze eigen predikant ds. Gerrit Ruitenburg is tot 6 juli met vakantie. Pastoraal meldpunt: zie onder.

*Vanaf zondag 8 juli beginnen de Boshut-diensten weer. Aanvang 10.00 uur en koffie/thee vanaf 9.30 uur.

*Mevrouw D.Stroo-de Witte, Swaalingestraat 75, verblijft momenteel, na een val, tijdelijk in het Zorghotel in Vlissingen, Boulevard Bankert 156, 4382 AC. We wensen haar van harte beterschap.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.