PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 juni 2018 Zondag 24 juni 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 24 juni 2018  om 9.30 uur.

ouderling van dienst             Jacco Saaman
diaken van dienst                 Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant   Karin Wouters-Kleinepier
organist                                René Molenaar
voorganger                    ds. Nel van Doorn uit Middelburg
leiding nevendienst               Marian v.d.Berg-Adriaanse
koster                                 Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Lied 84: 1 en 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed   Liedboek pagina 541 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden en zingen wij’: LB 299e ( alleen “kyrie” 1 en 2 = allen )

Glorialied: 304

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan horen we het liedje “God is een kunstenaar”
en zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Job 38

Lied –941: 1 en 2

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 4: 35-41

Lied –941: 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied –848

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  bestemd voor Hospices in Zeeland
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied –216

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

OrgelspelZondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M. de Witte-Katsman, Deurlostraat 7
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De hospices zijn bedoeld voor opvang van mensen die ernstig ziek zijn. Ze leggen zich toe op het verlenen van palliatieve zorg. Hier zijn ernstig zieke mensen welkom om in een bijna thuissituatie de laatste fase van hun leven door te brengen. De verzorging gebeurt door ervaren verpleegkundigen die worden bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers. Er is een nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties om zo met diverse instanties tot een hoge zorgkwaliteit te komen.

* Volgende week zondag  gaat in deze kerk  de heer Bert Fluit uit Vrouwenpolder voor. Aanvang van de dienst: 9.30 uur.

*Vanaf zondag 8 juli beginnen de Boshut-diensten weer. Aanvang 10.00 uur en koffie/thee vanaf 9.30 uur.

*Kerktuin
Na de inrichting dit voorjaar op de donderdagmorgen met onze vrijwilligers in samenwerking met Oude Tol Groenprojecten, willen wij het onderhoud zo doen dat ieder die tijd en mogelijkheden heeft om te helpen, welkom is, en dan op eigen gelegenheid aan de slag kan met onkruid wieden in de perken. OTGP neemt de onkruidbestrijding op de bestrating en het maaiwerk voor zijn rekening
Collegevan Rentmeesters

*Onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, is nog tot 6 juli met vakantie. Pastoraal meldpunt: zie onder.

*Op 2 augustus aanstaande is het de folkloristische dag. De kerk neemt ook deel aan de activiteiten. Voor een uitgebreide omschrijving van deze activiteiten: zie ons juni-kerkblad.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.