PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 1 juli 2018 Zondag 1 juli 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 1 juli 2018 om 9.30uur.

ouderling van dienst       Jos Boot
diaken van dienst       Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant   Wim Duvekot
organist       René Molenaar
voorganger                   De heer Bert Fluit ( Vrouwenpolder)
leiding nevendienst       Simone Overgaauw-Ringeling
koster      Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 84: 1 en 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-
Zingen: Lied 84: 4

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied Led 869: 1 en 6

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Job 42

Lied – 850: 1, 4 en 5

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 5: 22-42

Lied – 352: 1, 2 5 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied –675

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  bestemd voor JOP ( zie toelichting )
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 416

Zending en zegen
….en geef ons Uw sjaloom, Uw vrede

allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Wouters-Boone, Borné 13.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema “Kerk en School” te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

* Volgende week zondag  8 juli gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor. De dienst begint om 9.30 uur.

*Volgende week, zondag 8 juli, beginnen de kerkdiensten weer in de Boshut, op het terrein aan het eind van de Duinweg. De diensten zelf beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur kunt u terecht voor koffie of thee. Allen hartelijke welkom, zeker ook onze gasten.

*Ineke Kusse-v.d.Vreugde is momenteel in het Buurtzorgpension in Zierikzee, Koning Gustaafweg 2, 4301 NP, om te herstellen van het ongeluk, wat ze heeft gehad vorige week. Beterschap Ineke!

*Kopie voor het  kerkblad van juli/augustus kunt u inleveren, uiterlijk maandag 2 juli  vóór 18.00 uur bij Peter Verhage, Vliedberg 39, Biggekerke of via: . Het volgende Kerkblad komt pas weer in september uit…!

*Iedere week is het weer “Open kerk” in onze Catharinakerk, op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten?  Op de zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert.  Hartelijk welkom. De toegang is vrij.


*Donderdag 2 augustus is het weer de folkloristische dag, waaraan ook de kerk medewerking verleent. Voor een uitgebreide  toelichting: zie het juni-nummer van ons Kerkblad.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.