PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 juli 2018 Zondag 8 juli 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 juli 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Ernst Ettema
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Jasper Overgaauw

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 84:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 84:3 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 305

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewarenGebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 2:1-7

Lied – LB 123

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 6:1-6

Lied – LB 391

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 836

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Roosevelthuis (kort toegelicht in zondagsbrief)         2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 974

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

** Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie, thee of een frisdrankje. Ook gasten zijn natuurlijk hartelijk welkom!Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar mevrouw I. Kusse-v.d. Vreugde, Scheldestraat 7, die terugkeerde uit het zorghotel te Zierikzee.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Roosevevelthuis
Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland èn het Vakantiebureau verzorgen in het Roosevelthuis vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Met deze collecte maken wij duidelijk dat wij in onze kerk staan voor zorg en gastvrijheid. Uw bijdrage helpt mee de pensionprijzen voor onze gasten betaalbaar te houden. Heel concreet: uw gift kan vertaald worden in hoog-laagbedden, aangepaste toiletten met toiletsteunen, aangepaste wastafels, compleet aangepaste badkamers (wandbeugels, speciale antislip vloeren e.d.), alarmeringssystemen, een open haard met comfortabele stoelen of een terras met een barbecue. Maar ook gewoon voor meubilair en keukeninrichting.

* Volgende week zondag is ds. Gerrit Ruitenburg voorganger in de dienst in de Catharinakerk.
Ook zijn er in deze zomerperiode diensten op het terrein van de Boshut, aan het einde van de Duinweg. Aanvang: 10 uur. Vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd met koffie of thee.

* A.s. woensdag 11 juli is er het 2e zomeravondconcert in deze kerk. Voor U treedt op Musica Juventa o.l.v. dhr.  S. van Keulen.
De leden van Musica Juventa komen uit Oostkapelle en omgeving en vertolken met de muziekgroep klassieke muziek op velerlei instrumenten.

Kerk open om 20 u. Aanvang 20.30 u. Entreé € 6,- p.p. Buffet aanwezig voor koffie, thee, wijn en fris.
 
Namens de commissie zomeravondconcerten,   J. Koppejan 

* Iedere week is er “Open kerk” in onze Catharinakerk: op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten?  Op de zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert.  Zaterdag 14 juli a.s. wordt het concert verzorgd door Vincent de Ridder uit Arnemuiden. Hartelijk welkom! De toegang is vrij.

* Donderdag 2 augustus is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk onze medewerking verlenen. Hebt u boeken die een tweede leven verdienen? Meld het ons! Kunt en wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren? We vernemen het graag van u! Neem a.u.b. contact op met Nelie Bliek (tel. 563002), Jeannette Marcusse (tel. 562554), Karin Wouters (tel. 06 53290665) of  Gerrit Ruitenburg (tel. 561237). Voor een uitgebreide toelichting: zie het juni/juli-nummer van ons Kerkblad.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.