PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 15 juli 2018 Zondag 15 juli 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag van de zomer, 15 juli 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Jos Boot
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Marcello Adriaanse
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Dina Hengst
koster Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 48:1, 4

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 274 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 869:1, 3, 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewarenGebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 52:1-6

Lied – LB 85:1, 3, 4

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 6:6b-13

Lied – LB 967:1, 4, 5, 6, 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 806

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Stichting Palazolli (kort toegelicht in zondagsbrief)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 802:1, 3, 4, 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer A. de Lange, Majoorwerf 34, die onlangs huiswaarts keerde na verblijf in het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting Palazoli is een Zeeuwse stichting die zich richt op psychosociale steun en informatie voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Het betreft (ex)patiënten, hun naasten en nabestaanden. De steun omvat onder andere persoonlijke gesprekken, lotgenotenbijeenkomsten, lezingen en themamiddagen, creatieve activiteiten, yoga, wandelingen, huisbezoek en rouwbegeleiding in een groep of individueel. Alle activiteiten worden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. De organisatie wordt gerund door gemotiveerde mensen, zowel bestuurlijk, of als vrijwilliger betrokken bij het runnen van een Palazolihuis.  

* Volgende week zondag, 22 juli, is mevrouw A. Datema-Boonstra voorganger in de dienst in de Catharinakerk.
Ook zijn er in deze zomerperiode diensten op het terrein van de Boshut, aan het einde van de Duinweg. Aanvang: 10 uur. Vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd met koffie of thee.

* Iedere week is er “Open kerk” in onze Catharinakerk: op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten?  Op de zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert.  Zaterdag 14 juli a.s. wordt het concert verzorgd door Vincent de Ridder uit Arnemuiden. Hartelijk welkom! De toegang is vrij.
* Donderdag 2 augustus is er weer de jaarlijkse folkloristische dag, waaraan we ook als Catharinakerk onze medewerking verlenen. Hebt u boeken die een tweede leven verdienen? Ze zijn van harte welkom!! Meld het ons en we komen ze halen! Kunt en wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren? We vernemen het graag van u! Neem a.u.b. contact op met Nelie Bliek (tel. 563002), Jeannette Marcusse (tel. 562554), Karin Wouters (tel. 06 53290665) of  Gerrit Ruitenburg (tel. 561237). Voor een uitgebreide toelichting: zie het juli/augustus-nummer van ons Kerkblad.

* Bent u ook zo blij met onze nieuwe kerktuin? Een mooi gezicht vanaf de dijk, maar ook ‘gelijkvloers’ ziet het er fraai uit. In verband met dit ‘gezicht op de kerk’ is er een vriendelijk verzoek: wanneer u op de fiets naar de kerk komt, wilt u zo vriendelijk zijn uw fiets niet voor de bankjes te stallen / parkeren, maar bij voorkeur aan de achter = noordzijde, of rond de consistorie? Dank voor medewerking!

* Wanneer alles volgens plan is verlopen hebt u als lid van de protestantse gemeente Zoutelande een nieuwe informatiegids ontvangen. Maar mogelijk is bij de verspreiding niet alles goed gegaan. Mocht u geen gids hebben ontvangen, laat het ons a.u.b. weten: of een telefoontje naar 562471. Mocht u twee exemplaren hebben ontvangen, wilt u er a.u.b. één mee terug nemen en in de wandelkerk neerleggen! Dank voor uw medewerking!

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.