PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 22 juli 2018 Zondag 22 juli 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 22 juli 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst      Jos Boot    
diaken van dienst                 Jopie Dingemanse- Hengst
kerkrentmeester/collectant   Matty Jesmiatka-Koppejan
organist                                Cees Sanderse
voorganger                           ds .A. Datema-Boonstra uit Koudekerke
leiding nevendienst              Marian v.d.Berg-Adriaanse
koster      Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – 124

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  – 910

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit Efeze 2: 11-22

Lied –939

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 6: 30-44

Lied –23c

Verkondiging

Orgelspel

Lied –835

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – collecte voor “De Boshut”
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 905

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Adema, David Koddelaan 4.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Sinds 1964 werken de Protestantse kerken van Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en nu ook Koudekerke samen aan het project “De Boshut”. De kerken willen aanwezig zijn bij de recreërende mens. Gedurende een aantal weken     ( dit jaar van 6 t/m 17 augustus ) worden er activiteiten aangeboden      (o .a. sport , spel en bijbelvertellingen) en is er heel de zomer op zondag een recreatiedienst, als het weer het toelaat in de open lucht. Jonge mensen uit heel het land voeren een activiteitenprogramma uit. Ze doen dit op basis van vrijwilligheid en zijn aangesloten bij diverse kerkgenootschappen. De commissie “Kerk en recreatie” bestaat uit leden van de PKN gemeenten Biggekerke – Meliskerke, Zoutelande en Koudekerke. Zij staan voor de voorbereiding/organisatie en zijn ondersteunend bij de teams. Voor meer informatie: www.boshutzoutelande.nl

* Volgende week zondag 29 juli gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor in deze kerk. Aanvang 9.30 uur. Boshutdiensten op het terrein van de Boshut, aan het eind van de Duinweg, zijn er ook de hele zomer. Deze diensten beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30  uur kunt u terecht voor koffie of thee

*Iedere week is het “Open kerk” in onze Catharinakerk: op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 – 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten? Iedere zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert. De toegang is vrij en op 28 juli wordt het concert verzorgd door Cees Sanderse uit Koudekerke.

*Donderdag 2 augustus a.s. is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. Onze kerk doet ook mee met de activiteiten op die dag. U kunt in het kerkblad van juli/augustus uitgebreid lezen op welke wijze u mee kunt helpen. En voor ieder:  Hebt u boeken, die een tweede leven verdienen? Ze zijn van harte welkom. Meld het ons en we komen ze halen. Als u mee wilt helpen, geef het door aan: Nelie Bliek (563002),
Jeannete Marcusse (562554), Karin wouters ( 0653290665 ) of Gerrit Ruitenburg (561237).

*Bent u ook zo blij met onze nieuwe kerktuin? En mooi gezicht vanaf de dijk, maar ook “gelijkvloers” ziet het er fraai uit. In veerband met dit     “gezicht op de kerk”  is er een vriendelijk verzoek: wanneer u op de fiets naar kerk komt, wilt u zo vriendelijk zijn uw fiets niet voor de bankjes te stallen/parkeren, maar bij voorkeur aan de achter=noordzijde, of rond de consistorie? Dank voor de medewerking.

*Op 25 juli is er weer een zomeravondconcert in de kerk. Voor u treedt op “House of Gong” uit Middelburg. Ze spelen voornamelijk Molukse muziek. De kerk is om 20.00 uur open. Het concert begint om 20.30 uur en de entree is 6 euro per persoon. Pauze met buffet met koffie, thee, wijn en fris.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.