PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 juli 2018 Zondag 29 juli 2018
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 6e zondag van de zomer, 29 juli 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Matty Jesmiatka-Koppejan
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
koster Jasper Overgaauw

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 93:1, 2, 3

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Openingsgebed, gevolgd door LB 93:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  – LB 413

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften
Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 63:7-14

Lied – LB 78:5, 18, 19

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 6:45-52

Lied – LB 933

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 917

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Stichting GeeVer (toegelicht in zondagsbrief)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 352:1, 2, 4, 6, 7 allen; 3 vrouwen; 5 mannen

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Adriaanse-Gabriëlse, Duinweg 22a.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting GeeVer wil de geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen en ondersteunt en stimuleert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de kerken. Zij doet dit onder andere door: het geven van voorlichting, advies en informatie aan kerkelijke gemeenten over de deelname van mensen met een dergelijke beperking. Kerkelijke gemeenten kunnen bij GeeVer terrcht voor informatie, werkmateriaal en ondersteuning bij de ontwikkeling van activiteiten, advies en verwijzing. Meer informatie via de website: www.geever.nl. Voor de kosten van activiteiten doet zij een dringend beroep op de bijdragen van diaconieën. ‘Zinvol kunnen leven met beperkingen. Serieus genomen worden zoals je bent, een mens met een verstandelijke beperking, maar vooral een mens met mogelijkheden! Geestelijke verzorging helpt mensen zin in het leven te houden! Er bij horen, mee kunnen doen, gezien worden, daar gaat het om!’

* Volgende week zondag, 5 augustus, is ds. A. Creemer uit Badhoevedorp voorganger in de Catharinakerk.
Boshutdiensten op het terrein van de Boshut, aan het eind van de Duinweg, zijn er ook de hele zomer. Deze diensten beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur kunt u terecht voor koffie of thee

*Iedere week is er “Open kerk” in onze Catharinakerk: op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 – 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten? Iedere zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert. De toegang is vrij en op 4 augustus wordt het concert verzorgd door Alexander Koole uit Middelburg.

*Donderdag 2 augustus a.s. is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. Onze kerk doet ook mee met de activiteiten op die dag. U kunt in het kerkblad van juli/augustus uitgebreid lezen op welke wijze u mee kunt helpen. Met het oog op het ‘koffiebuffet’ zijn al of niet zelfgemaakte lekkernijen van harte welkom! Indien mogelijk graag op donderdagmorgen via de consistoriedeur aanleveren tussen 10 en 11 uur. Alvast veel dank voor uw medewerking!

*Bent u ook zo blij met onze nieuwe kerktuin? En mooi gezicht vanaf de dijk, maar ook “gelijkvloers” ziet het er fraai uit. In verband met dit     “gezicht op de kerk”  is er een vriendelijk verzoek: wanneer u op de fiets naar kerk komt, wilt u zo vriendelijk zijn uw fiets niet voor de bankjes te stallen/parkeren, maar bij voorkeur aan de achter=noordzijde, of rond de consistorie? Dank voor de medewerking!

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e mail:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.