PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 5 augustus 2018 Zondag 5 augustus 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 augustus 2018 om 9.30 uur. Thema van de dienst: “De goede kant?”

ouderling van dienst             Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                 Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant   Karin Wouters-Kleinepier
organist       Cees Sanderse
voorganger                    pastor A.M.Creemer-Allard
                                            ( uit Kudelstaart )
leiding nevendienst               Piet de Nooijer
koster        Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –Lied 27: 7 en 2  

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: Kyrie eleison  ( 3 x)

Glorialied : 868: 1, 3 en 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing – Johannes 21: 1 - 17

Lied – 139: 5 en 2

Tweede schriftlezing – Johannes 18: 18a, 25

Lied –885: 2

Derde schriftlezing: Psalm 61 ( vrij vertaald door Huub Oosterhuis )

Zingen: Lied 61: 5 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 904: 1, 4 en 5

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – “Vrienden van Emergis”
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – op de melodie van Lied 72:

Wij mensen blijven dromen – en vergezichten zien
Een nieuwe aarde die gaat komen – er soms al is misschien
Wij dromen van de mensenrechten – die ieder mens dan heeft
Niet langer tegen onrecht vechten – daar ’t recht van liefde leeft

Verdwenen zijn de dictaturen – gevangenschap en pijn
Geen honger of verdriet verduren – God zelf zal bij ons zijn
Wie in die dromen durft geloven – voelt zelf verandering
Vertwijfeling en wanhoop doven – in blijde aarzeling

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw E. Adriaanse-Dekker, Borné 9.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De vereniging “Vrienden van Emergis” heeft ten doel het tot stand brengen wat in het belang van de Stichting Emergis nodig of gewenst wordt geacht en dat uit normale exploitatie niet of niet voldoende tot stand kan worden gebracht. Tevens heeft de stichting tot doel een stiltecentrum in stand te houden. Het streven naar vermaatschappelijking van de zorg rondom cliënten leidt er toe dat wordt getracht zoveel als mogelijk mensen weer zelfstandig te laten wonen, waardoor ze de draad van hun leven weer kunnen oppakken. Voor de meeste cliënten geldt dat het hun ontbreekt aan financiële middelen om deze belangrijke stap te zetten. De vereniging helpt bij de inrichting van hun woning

* Volgende week zondag 12 augustus gaat om 9.30 uur onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, weer voor in deze kerk. Boshutdiensten zijn er de hele zomer ( openluchtdiensten aan het einde van de Duinweg ). De diensten beginnen om 10.00 uur en vanaf 9.30 uur is er koffie/thee.

*Iedere week is het “Open kerk” in onze kerk: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.  Vertelt u het ook even tegen uw gasten? Iedere zaterdagmiddag is er van 14.30 uur tot 15.00 uur een orgelconcert. Toegang vrij.  Op 11 augustus treedt op: Jan Wisse uit Aagtekerke.

*Wilt u zo vriendelijk zijn om uw fiets, als u op de fiets naar kerk komt, niet voor de bankjes te zetten, maar bij voorkeur aan de achterzijde, dat is de noordzijde, of rond de consistorie? Dank voor uw medewerking

*Op woensdagavond 8 augustus is er weer een zomeravondconcert in onze kerk. De groep “Z.W. 5” komt hier voor het eerst . Men brengt deze avond lichte muziek! Voor de commissie ook een verrassing. De aanvang is 20.30 uur, de kerk is om 20.00 uur open. Er is pauze met buffet ( koffie, thee, wijn) . De entree is 6 euro p.p.. Allen van harte welkom.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e mail:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.