PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 augustus 2018 Zondag 26 augustus 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 26 augustus 2018 om 9.30 uur

ouderling van dienst              Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst                  Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant    Marcello Adriaanse
organist                                 Cees Sanderse
voorganger                    ds. Anke Dekker ( Brielle )
leiding nevendienst               Piet de Nooijer
koster        Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  78: 1 en 13

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  – 607

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Job 38: 1 - 12

Lied – 800: 1 en 2

Lezing uit het Eerste Testament –  Job 42: 7 -8 en 10 - 17

Lied – 321: 1, 2, 4 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 850

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – bestemd voor de voedselbank Walcheren
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 908: 1, 4 en 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Boogaard-van Sluijs, Borné 3.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Samen met de diaconieën van Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke zetten we ons dit jaar in voor de voedselbank Walcheren. De voedselbank is een initiatief om de   (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Het is oorspronkelijk een initiatief van verschillende kerkelijke organisaties op Walcheren in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties. De Voedselbank is een 100% non-profit organisatie. De Voedselbank werkt in alle functies, inclusief bestuursleden, alleen met vrijwilligers, die geen enkele beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. De financiering vindt plaats middels ondersteuning van kerken, overheden, bedrijven en particulieren.

*Woensdag 29 augustus is er weer een zomeravondconcert. Voor u treedt op de accordeonvereniging “Encore”. De kerk is om 20.00 uur open, het concert begint om 20.30 uur.  Als u van accordeonmuziek houdt, dan is het wat voor u. Entreé 6 euro p.p.. Zegt het voort.

*Open Kerk is het in onze kerk op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten?

* Volgende week zondag 2 september  gaat de heer P. Riemens uit Arnemuiden voor in deze kerk, aanvang 9.30 uur.

*Zondag 2 september is er om 14.30 uur een hagenpreek op de boerderij van de familie Coppoolse, Meiwerfweg 3, Gapinge. ( bij slecht weer in het bedrijfsgebouw).  Voorganger is ds. Leon v.d.Broeke, oud-predikant van Meliskerke. Zang en muziek: keyboard Johan van Moolenbroek, Bugel: Jos Wisse, zangbegeleiding Natasja Francke. Er is opvang/kindernevendienst. Na de dienst: koffie/thee/fris.

*Besprekingen tussen de kerkenraden van de protestantse gemeenten Koudekerke, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, gevolgd door overleg tussen de redacties van de kerkbladen van deze gemeenten, hebben geleid tot het besluit, een nieuw, gezamenlijk kerkblad uit te brengen. In de loop van de maand september ontvangen alle abonnees van het huidige kerkblad een nieuw kerkblad, met een nieuw, gekleurd uiterlijk, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de drie bovengenoemde gemeenten. Gelet op de toenemende samenwerking tussen onze gemeenten hoopt de kerkenraad dat dit nieuwe kerkblad daaraan een waardevolle bijdrage kan leveren

*Als u op de fiets komt, wilt u dan die fiets niet voor de bankjes zetten, die buiten de kerk staan.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag deze week vóór woensdag 29 augustus 12.00 uur  toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.