PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 2 september 2018 Zondag 2 september 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 september 2018 om 9.30 uur.

ouderling van dienst            Jacco Saaman
diaken van dienst      Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant  Aart Walraven
organist                               Cees Sanderse
voorganger      De heer Peter Riemens ( Arnemuiden )
leiding nevendienst             Piet de Nooijer
koster     Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – 33: 1 en 8

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied  – 103c: 1, 3 en 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 39

Lied – 904: 2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament – Romeinen 8: 18-30

Lied –902: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Lied – 902: 5 en 6

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  bestemd voor stichting “Leergeld”
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied –939

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar  mevrouw Boogaard-Wilderom, Nieuwstraat 35.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De gezamenlijk stichtingen Leergeld zetten zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar, die het financieel niet breed hebben. Vaak zijn het gezinnen met een minimum inkomen of die in de schuldhulpverlening  zijn terecht gekomen. De Stichting helpt b.v. bij het lid zijn van een sport- of hobbyclub, met het schoolreisje gaan of een vakantieweek of excursie maken, een fiets hebben of een computer voor het huiswerk. Zo kan het kind toch meedoen en leert het om te gaan met anderen. Sociale uitsluiting is niet goed voor de kinderen en dat kan op termijn ook gevolgen hebben voor de samenleving.

* Volgende week zondag , 9 september, hoopt ds. Piet de Jong, predikant in Oud-Vossemeer, voor te gaan in deze kerk. Aanvang 9.30 uur. Medewerking verleent een interkerkelijk koor uit Zeist onder leiding van Gert Hans. Wil je meezingen of  meer informatie: .

*Deze week is het voor de laatste week “Open kerk”, op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.

*Vanmiddag is er om 14.30 uur een hagenpreek op de boerderij van de familie Coppoolse, Meiwerfweg 3, Gapinge ( bij slecht weer in het bedrijfsgebouw). Voorganger is ds. Leon v.d.Broeke. Zang en muziek: keyboard Johan van Moolenbroek, bugel Job Wisse en zangbegeleiding Natasja Francke. Er is opvang/kindernevendienst. Na de dienst: koffie/ thee / fris.

*Besprekingen tussen de kerkenraden van de protestantse gemeenten Koudekerke, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande, gevolgd door overleg tussen de redacties van de kerkbladen van deze gemeenten, hebben geleid tot het besluit een nieuw, gezamenlijk kerkblad uit te brengen. In de loop van de maand september ontvangen alle abonnees van het huidige kerkblad een nieuw kerkblad, met een nieuw, gekleurd uiterlijk, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de drie boven genoemde gemeenten. Gelet op de toenemende samenwerking tussen onze gemeenten hoopt de kerkenraad dat dit nieuwe kerkblad daaraan een waardevolle bijdrage kan leveren.
Kopie inleveren voor het komende kerkblad: uiterlijk maandag 3 september om 18.00 uur. E-mail:

*Zondag 16 september is de startzondag. In het komende kerkblad leest u er meer over. Nu alvast: na de kerkdienst is er een gezamenlijke activiteit in de Klimop in Koudekerke. U wordt welkom geheten vanaf 12.45 uur. We willen een BBQ houden. Voor deze BBQ kunt u zich opgeven bij Adrie Minderhoud, telefoon: 552206 of . We stellen het op prijs als u zelf salades of toetjes wilt meebrengen ( ook graag even doorgeven aan Adrie ). De aanmeldingen moeten op 8 september binnen zijn in verband met bestellen ( opgave is vereist ). We stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. Ook vegetariërs zijn welkom. Om 15.00 uur kunt u weer naar de kerk, dan zal conferencier Cees Versteeg zijn nieuwste programma presenteren.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.