PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 9 september 2018 Zondag 9 september 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 9 september 2018 om 9.30 uur. Medewerking wordt verleend door het interkerkelijke koor uit Zeist
Het koor heet Le Shaddai en vandaag zingen alleen dames mee.

ouderling van dienst               Ineke Kusse-v.d.Vreugde
diaken van dienst        Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant     Ad Koppejan
organist                                  Cees Sanderse
voorganger                             ds. P.L. de Jong ( Oud-Vossemeer )
leiding nevendienst                Piet de Nooijer
koster                                  Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  146: 1

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-
Zingen: Lied 146: 3, 4 en 5

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied:  Koor zingt Laudate omnes gentes

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Job 1: 6-12

Lied –Koor zingt: Erhör mich, Herr, in deiner Huld

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 8: 27 – 9: 1

Lied –941

Verkondiging: ( Marcus 8: 36 – 37 ): Jezus zei tot hen: “Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?” (NBV)

Orgelspel

Lied – Koor zingt Adoremus Te Christe

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –  bestemd voor JOP ( jeugdwerk)
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – 799: 2 en 6

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw J.Boogaard-de Witte, Wielingenstraat 9.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht:  Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het allerbelangrijkste. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website www.jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema’s als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.
,

* Volgende week zondag  16 september hoopt onze eigen predikant, Gerrit Ruitenburg, weer voor te gaan in deze kerk. Aanvang  9.30 uur. Het is dan startzondag.

*Na de kerkdienst van de startzondag is er een gezamenlijke BBQ van de drie gemeenten Zoutelande, Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke in de Klimop in Koudekerke. U wordt welkom geheten vanaf 12.45 uur. Voor deze BBQ kunt u zich opgeven bij Adrie Minderhoud, tel: 552206 of . We stellen het op prijs als u zelf salades of toetjes mee wilt brengen ( ook graag doorgeven aan Adrie). De aanmeldingen moeten vandaag, 9 september, binnen zijn in verband met bestellen ( opgave is vereist ). We stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. Ook vegetariërs zijn welkom. Om 15.00 uur kunt u weer naar de kerk, dan zal conferencier Cees Versteeg zijn nieuwste programma presenteren.

* Deze week komt het eerste gezamenlijke kerkblad uit van de drie gemeenten Zoutelande, Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke uit.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.