PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 16 sept 2018 - Doopdienst Zondag 16 sept 2018 - Doopdienst

Ordening van de start- en doopdienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 16 september 2018, 9.30 uur
Dopeling: Jens Vos

ouderling van dienst Jos Boot
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant   Karin Wouters-Kleinepier
organist Perry Boogaard
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Dina Hengst
koster Rianne Vos-Wouters


Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen

Aanvangslied – LB 84:1, 2, 6

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed - waarna gemeente gaat zitten

Morgenlied – LB 216 (terwijl de dopeling wordt binnengebracht)

De Doop
 

 • Inleidende woorden
 
 • Presentatie
 
 • Dooplied – A.w.N. I, 20
 
Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

 
 • Doopgebed
 
 • Dooplied – LB 348:1, 2, 3, 4, 5
 
 • Doop – kinderen komen naar voren
 
 • Geloften
 
 • Verwelkoming
 
 • Vrede-wens
 
 • De ouderling van dienst reikt de doopkaars aan, de doopkaart en een bijbel  
 
 • Lied – LB 348:6, 7, 8, 9

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
-dopeling en kinderen verlaten hierna de kerkzaal-
De Schriften

 vg. De Heer zal bij u zijn
 allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 9:30-37

Lied – LB 339a

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 991

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – Vredeswerk (kort toegelicht in zondagsbrief)         
-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst

Slotlied – LB 976

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar mevrouw T. Ettema-van Dijken, Timmermanstraat 41, die, na een operatieve ingreep, weer huiswaarts keerde.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is kindernevendienst voor alle kinderen van 4 – 12 jaar.  Tijdens de nevendienst wordt gecollecteerd.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

* In de dienst op zondag 23 september a.s. gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg. Na de dienst: koffie, thee en limonade.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan  (tel. 563312) èn aan (tel. 561237)

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 20-01-2019 om 16.30 u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.