PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 september 2018 Zondag 23 september 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 1ste zondag van de herfst, 23 september 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Rianne Vos-Wouters

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 122:1, 3

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 272 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 305

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 45:20-25

Lied – LB 119:34, 42, 47

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 9:14-29

Lied – LB 339b

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 942

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Ons Zeeland (kort toegelicht in zondagsbrief) 2. plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 994

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

** Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie/thee/limonade. Ook gasten verwelkomen wij graag.Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en als blijk van betrokkenheid naar de heer Lein Lievense, Noordervroon 13.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De stichting ‘Ons Zeeland’ organiseert jaarlijks een vakantieweek voor blinden en slechtzienden uit de gehele provincie Zeeland. In Ermelo. De daar gelegen accommodatie ‘Dennenheul’ is speciaal aangepast aan de wensen en noden van blinde en slechtziende vakantiegangers, die daar volledig zelfstandig kunnen genieten van een bijzondere vakantie. Ook organiseert ‘Ons Zeeland’ het hele jaar door activiteiten en excursies die vooral gericht zijn op recreatieve, sportieve en ontspannende bezigheden.

* Volgende week zondag, 30 september, is er een dienst van Schrift en Tafel. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg.

* Maandag 24 sept. a.s. is er weer een Seniorenkring. Dit is een gespreksgroep voor mensen die graag met leeftijdgenoten op een wat ontspannen manier over geloof en zingeving willen praten en luisteren. U bent welkom in Wozoco de Tienden in Zoutelande. Om 14.00 uur beginnen we met koffie of thee. Gespreksleider is ds. Gerrit Ruitenburg. Onderwerp: Muziek.

* Kloosterweekend Brecht :
Er zijn nog een paar plaatsen vrij om aan het kloosterweekend deel te
nemen dat plaats vindt van 27 t/m 29 sept. a.s..
U kunt zich deze week nog aanmelden bij Adrie Minderhoud  0118 552206 of via mail:


Nadere informatie treft u aan het CKA boekje dat vorige week bij het
kerkblad is toegevoegd.

* Themaviering (met jongeren):
Voor de zondag tijdens het kustmarathonweekend (7 oktober) heeft de themadienstcommissie weer een dienst voorbereid, in het teken van dit weekend. Thema: winnen en verliezen.

De dienst richt zich weliswaar vooral op jonge mensen, maar ook de niet meer jongsten onder ons zijn natuurlijk van harte welkom.
Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

* Dinsdag 25 september a.s. vergadert uw kerkenraad. Wegwijzer, 19.30 uur.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 20-01-2019 om 16.30 u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.