PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 30 sept 2018 - Schrift en Tafel Zondag 30 sept 2018 - Schrift en Tafel


Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 2e zondag in de herfst, 30 september 2018, 9.30 uur

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
Kerkrentmeester/collectant Ernst Ettema
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
koster Rianne Vos-Wouters
leiding nevendienst Dina Hengst
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo
  
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaat staan en verstillen-

Aanvangslied – cant. antifoon (LB 711b) allen LB 121; cant. antifoon

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 287: cant. 1; allen 2, 4, 5 -waarna allen gaan zitten-

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.

De Schriften

Begroeting    vg. De Heer zal bij u zijn
           allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing – Marcus 9:38-50

Lied – cant. LB 339b; waarna allen: LB 838:1, 3, 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 1002: ‘allen’ = gemeente; ‘koor’ = cantorij; ‘voorzang’ = cantor

Gaven en gebeden

Voorbeden

Inzameling van de gaven – Noodhulp Lombok (kort toegelicht in zondagsbrief) cantorij: LB 392
 (tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst)

De Tafel
Nodiging

Lofprijzing   vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren
vg. Verheft uw harten
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
  allen Hij is onze dankbaarheid waardig

na (vg.) ‘… en zingen wij U toe’: LB 404b

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: ‘… doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408b (I = cant.; II = allen)

Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)
  -Orgelspel-

Tafellezing – Psalm 19:8-15

Dankgebed

Slotlied – LB 418: cant. 1; allen 2, 3, 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
             

Orgelspel

Uitgangscollecte: Plaatselijk kerkenwerk

Zondagsbrief

* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar de heer T. Truijens en mevrouw J. Golembiewski, Majoorwerf 56.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Na de eerste aardbeving op Lombok (Indonesië) was er vooral gebrek aan hygiënepakketten. Sinds de tweede beving -veel zwaarder en met veel meer impact- is er gebrek aan van alles op het eiland. Meer dan 460 mensen zijn om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat dit aantal verder zal oplopen. Zeker 1350 mensen raakten gewond en meer dan 350.000 inwoners dakloos. De materiële schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.
Helpt u mee om de getroffenen op Lombok eerste hulp te verlenen? Uw bijdrage is van harte welkom op nl89abna0457457457 onder vermelding ‘Slachtoffers Lombok’.

* Themaviering (met jongeren):
Voor de zondag tijdens het kustmarathonweekend (7 oktober) heeft de themadienstcommissie weer een dienst voorbereid, in het teken van dit weekend. Thema: winnen en verliezen.  De dienst richt zich weliswaar vooral op jonge mensen, maar ook de niet meer jongsten onder ons zijn natuurlijk van harte welkom. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

Let wel: de nieuwe aanvangstijd vanaf 1 oktober is 10.00 uur.

* Voetenwassers gezocht: Tijdens het weekend van de kustmarathon wordt ook dit jaar weer een ‘voetwasactie’ gehouden. Opbrengst is bestemd voor hulp aan lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. We kunnen nog wel wat helpende handjes gebruiken!! Graag aanmelden bij Jopie Dingemanse, tel. 06 29554999 / email: . Zie ook bericht in het kerkblad.

* Tijdens de laatstgehouden vergadering heeft de kerkenraad besloten om, bij wijze van proef, met ingang van 1 oktober de collecte t.b.v. het plaatselijk kerkenwerk te doen plaatsvinden in de dienst, direct in aansluiting op de diaconale inzameling.

* Hebt u, als vrijwilliger, vrijdagavond 26 oktober al vrijgehouden voor een gezellig samenzijn in de Catharinakerk? Nader bericht volgt!

* Projectkoor - Zangers gezocht voor de Volkskerstzang op 16 december a.s. in de Couburg te Koudekerke. Vanaf 5 november wordt er op vijf maandagavonden geoefend. Aanmelden bij de heer A. Minderhoud, tel.  552206 of per mail: of bij Ineke Kusse, tel. 562494 / mailadres:

* Kopij kerkblad: maandag is het alweer 1 oktober, dat betekent dat de copy voor het 2e gezamenlijke kerkblad moet worden ingeleverd. Ik zie het graag voor 18.00 uur tegemoet. Alvast hartelijk dank. Marja.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 20-01-2019 om 16.30 u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.