PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 oktober 2018 - Themaviering Zondag 7 oktober 2018 - Themaviering


Themaviering met jongeren, Catharinakerk Zoutelande, zondag 7 oktober 2018, 10.00 uur
thema: winnen en verliezen

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
ouderling-kerkrentmeester Marcello Adriaanse
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
koster Wim de Visser
mede voorbereid door en met medewerking van leden van de themadienstcommissie, ouders en kinderen

Orgelspel / foto’s kustmarathon

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 119:3, 6

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 281:1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
-waarna allen gaan zitten-

Korte inleiding op het filmpje van Nick en Simon: ‘Alles overwinnen’

Het filmpje zelf

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondagLezing uit het Eerste Testament – Jozua 7:1-12 (uit: Bijbel in gewone taal)

Lied – LB 843

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 19:16-22
(uit: Bijbel in gewone taal)

We luisteren naar Opwekking 582

Als je wint … krijg je bloemen
-de kinderen in de kerk gaan aan het werk met bloemen-

Filmpje: finish 10 kilometer openwater zwemmen

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 816


Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Kerk en Israël (toegelicht in zondagsbrief)                   2. Plaatselijk kerkenwerk

Slotlied – LB 531

Prijsuitreiking …

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
Orgelspel

** Na de dienst is er koffie, thee, limonade. U bent van harte welkom. Ook de gasten zijn van harte uitgenodigd.


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw E. Brasser-Kodde, Borné 54.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is deze zondag geen nevendienst. De kinderen blijven in de kerk (zie liturgie).

* Inzameling van de gaven toegelicht: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

* In de dienst op zondag 14 oktober a.s. gaat voor ds. T. Rijken uit Oosterhout. In tegenstelling tot het vermelde op de achterpagina van het kerkblad is er deze zondag geen medewerking van ‘Met hart en stem’. Dit koor werkt wel mee aan de dienst op zondag 21 oktober.

* Commissie kerkelijke activiteiten organiseert: "In gesprek met"
Dit seizoen starten we in Biggekerke met de eerste gespreksavond waarvan er in dit seizoen totaal drie worden georganiseerd. Voor iedere avond staat een ander onderwerp of persoon centraal die de
predikant van de avond uitkiest.
Het jaarthema is "een goed gesprek".  En  waar kun je beter een
ontspannen  gesprek beginnen dan  onder de maaltijd? Na de maaltijd
-waarna u ook dan pas kunt aansluiten- zullen wij een dieper gesprek met elkaar gaan voeren.
Datum: donderdag 18 oktober; plaats: ’t Klokuus in Biggekerke.
Aanvang maaltijd: 18 uur; aanvang gesprek: 20 uur.
Voor wie aan de maaltijd wil aanschuiven en of mee wil helpen met de
voorbereiding kan zich hier voor aanmelden bij of telefonisch bij Jos van Keulen, tel. 552957

* Pastoraal meldpunt (vooralsnog): Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 20-01-2019 om 16.30 u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.