PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 14 oktober 2018 Zondag 14 oktober 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 14 oktober 2018, 10.00 uur
           
ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan
organist Perry Boogaard
voorganger ds. Tom Rijken, doopsgezind
predikant te Hilversum
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Wim de Visser

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 216:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 793:1, 2

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Inleiding op het thema van de dienst

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
         allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –   Exodus 14:1 - 14

Lied – LB 657:1, 2

Lezing uit het Tweede Testament –   1 Johannes 4:7 - 21

Lied – LB 657:3, 4

Overdenking - Thema: Geef mij nu je angst.

Orgelspel

Open ruimte – een dialogische ruimte in de kerkdienst waar vragen en opmerkingen kunnen worden gemaakt bij de overdenking.

Lied – LB 500:1, 2, 5

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Kerk in actie – werelddiaconaat (kort toegelicht in zondagsbrief)      2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 425

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer Jan-Piet Louwerse, Langendam 24. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Door het voedseltekort is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Behalve voor het kweken van vis is het meer ook heel geschikt voor ecotoerisme. Zo is er bijvoorbeeld het afgelopen jaar een waterfiets gekocht waarmee toeristen een mooie tocht over het meer gemaakt kunnen maken. Door gebruik van de waterfiets komt er meer zuurstof in het water wat bevorderlijk is voor de visvangst. UMN traint de bevolking rond het meer in de beste en meest duurzame manier van vis kweken en ondersteunt hen bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. Ook trainen ze mensen om hun eigen geiten- of groentenbedrijf op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?

* Volgende week zondag, 21 oktober, gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg.
Medewerking aan de dienst wordt verleend door ‘Met hart en stem’.

* Vrijwilligersavond: vrijdag 26 oktober, Catharinakerk

* Commissie kerkelijke activiteiten organiseert:
a. "In gesprek met"
Dit seizoen starten we in Biggekerke met de eerste gespreksavond waarvan er in dit seizoen totaal drie worden georganiseerd. Voor iedere avond staat een ander onderwerp of persoon centraal die de
predikant van de avond uitkiest.
Het jaarthema is "een goed gesprek".  En waar kun je beter een
ontspannen gesprek beginnen dan onder de maaltijd? Na de maaltijd
-waarna u ook dan pas kunt aansluiten- zullen wij een dieper gesprek met elkaar gaan voeren.

Datum: donderdag 18 oktober; plaats: ’t Klokuus in Biggekerke.
Aanvang maaltijd: 18 uur; aanvang gesprek: 20 uur.
Voor wie aan de maaltijd wil aanschuiven en of mee wil helpen met de
voorbereiding kan zich hier voor aanmelden bij of telefonisch bij Jos van Keulen, tel. 552957

b. Huis vol Muziek
Omdat u het vorig seizoen gewaardeerd hebt start de CKA ook weer dit seizoen een ‘Huis vol Muziek’. Op deze meezingmiddag zullen voornamelijk liederen uit ‘Johannes de Heer’ gezongen worden, dus zeker voor vele ouderen onder ons een middag van herinnering en nostalgie. Maar ook voor degenen die graag zingen, jong of oud, is dit een aanrader. Muzikale medewerking wordt verleend door de mondharmonica- vereniging De Krekels uit Westkapelle.
Plaats: Michaëlskerk, Koudekerke. Datum: 28 oktober.
Let op! Gewijzigde aanvangstijd: 17.00 uur!!

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.