PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 11 november 2018 Zondag 11 november 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 8ste zondag van de herfst, 11 november 2018, 10.00 uur
ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Marcello Adriaanse
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Dina Hengst
koster Rianne Vos-Wouters
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Cant. antifoon (LB 711d); allen LB 98:1, 3; cant. antifoon

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 98:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed en Gloria; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e
(‘kyrie’ en ‘gloria’; I = cantorij, II = allen)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Leviticus 19:1, 2 + 9-18

Lied – LB 320: cant. 1, 3; allen 2, 4, 5

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 12:28-34

Acclamatie door de cantorij – LB 339d

Lied – LB 316: cant. 1; allen 2, 3, 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 841:1, 3, 4 allen; 2 cantorij

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Kerk in actie (kort toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 838:1, 3, 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en als blijk van betrokkenheid naar mevrouw Kruijt, Wielingenstraat 1.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot.
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje.
Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
* Volgende week zondag, 18 november, gaat voor ds. L.J. Parlevliet uit Middelburg

* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:
Filmavond - op 18 november om 19.00 uur is er weer een filmavond in de Klimop te Koudekerke. De titel van de film die getoond wordt houden we zo als gebruikelijk nog even geheim, maar in ieder geval betreft het een film die met zorg is uitgezocht en waarover, na afloop, onder het genot van een drankje nog na gediscussieerd kan worden.

“In gesprek met“ - na een geslaagde  eerste ‘In gesprek met ‘ in het Klokuus bent u op maandag 26 november a.s. welkom in de Wegwijzer aan het Willebrodusplein.
Wilt u mee eten? De maaltijd begint om 18.00 uur. Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, zodat we weten wie er deze avond mee eet. De gespreksavond begint om 20.00 uur.
Opgave voor de maaltijd bij Jos, / tel. 552957 / mobiel: 06 21680207 of bij Ineke, tel. 562494 / mobiel 06 21680207. Zie voor verdere info het CKA boekje .

* De Bijbelse Dagkalender 2019 is beschikbaar. U kunt een exemplaar meenemen uit de wandelkerk voor de gereduceerde prijs van € 4.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.