PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 18 november 2018 Zondag 18 november 2018


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  18 november 2018 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst              Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst                  Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant    Aart Walraven

organist                                  René Molenaar

voorganger                             ds. L.J.Parlevliet (Middelburg)

leiding nevendienst                Marian v.d.Berg-Adriaanse

koster                                     Wim de Visser

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 108: 1 en 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied  – Lied 305

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –  Deuteronomium 30: 11-20

 

Lied – 912: 1, 2, 4 en 6

 

Lezing uit het Tweede Testament –Marcus 12: 38 – 13: 2

 

Lied – 941: 1,2 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 833

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Voedselbank Walcheren                                 2. Plaatselijk kerkenwerk    

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – 868: 1, 2 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer P. Cijvat, Willibrordusplein 34.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: De voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermindering van ( verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren. Een nevendoel is het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen. Ook het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief is van belang. In de samenleving ontstaat daardoor een grotere betrokkenheid. De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, in alle functies. De gezamenlijke diaconieën van Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke/Meliskerke hebben dit project tot speerpunt in 2018 gemaakt. Geprobeerd wordt door acties en collectes zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om het mooie werk van de voedselbank te steunen.

 

* Volgende week zondag 25 november gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor. De dienst begint om 10.00 uur en het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

 

*De commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert een filmavond op 18 november, vandaag, in de Klimop in Koudekerke. Aanvang 19.00 uur. De titel van de film wordt nog geheim gehouden, maar in ieder geval betreft het een film die met zorg is uitgezocht en waarover na afloop, onder het genot van een drankje, nog na gediscussieerd kan worden.


*Maandag 19 november is er weer seniorenkring in het Wozoco “De Tienden” in Zoutelande. Op een ontspannen manier in gesprek gaan met leeftijdsgenoten. Zou u ook weer eens moeten gaan doen! Het thema is deze middag: “Donker”, een passend onderwerp nu de dagen weer volop korten. Komt u ook? Om 14.00 uur in de recreatiezaal ( boven). Gespreksleider is ds. Gerrit Ruitenburg

 

“In gesprek met”- na een geslaagde “in gesprek met” in het Klokuus, bent u op maandag 26 november a.s. welkom in de Wegwijzer aan het Willebrordusplein. Wilt u mee eten? De maaltijd begint om 18.00 uur. Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, zodat we weten wie er die avond mee eet. De gespreksavond begint om 20.00 uur. Opgave voor de maaltijd bij Jos ( of tel.: 552957 ) of bij Ineke ( tel. 562494 of mobiel: 06 21680207)

 

*De Bijbelse Dagkalender 2019 is beschikbaar. U kunt een exemplaar meenemen uit de wandelkerk voor de gereduceerde prijs van 4 euro.

 

*Zaterdag 24 november wordt weer de jaarlijkse Wereldmarkt georganiseerd door de Wereldwinkel en de commissie Welzijn Zoutelande, in het woonzorgcentrum “De Tienden”. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur. In een gezellige sfeer kunt u cadeautjes, kaarten, handwerk, sieraden enz. kopen. De Wereldwinkel, Unicef, Amnesty International, Welfare Rode Kruis en de CF stichting zijn aanwezig met een stand.  En natuurlijk is er ook koffie, thee en wat lekkers.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.