PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 25 nov 2018 - Zondag van de voleinding Zondag 25 nov 2018 - Zondag van de voleinding


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag van de voleinding, 25 november 2018, 10.00 uur

 

ouderling van dienst Jacco Saaman

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Karin Wouters-Kleinepier

organist René Molenaar

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Dina Hengst

koster Wim de Visser

lector Annemarie Kaland

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 33:2, 4, 8

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gezongen drempelgebed – LB 948 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II allen)

 

Gloria-lied – LB 725

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften


Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60:1-3 + 18-22

 

Lied – LB 72:2, 4, 7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5:1-12

 

Acclamatie – LB 339 a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 321

 

Gebeden en gaven

 

Inzameling van de gaven – 1. Kledingbank (kort toegelicht in zondagsbrief)         2 . Plaatselijke kerkenwerk

-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Orgelspel - Wenn wir in höchsten Nöten sein    J.S. Bach

 
  • Gedachtenis van overledenen

 

Openingstekst

 

Wij gaan (indien mogelijk) staan en gedenken

(bij het lezen van de namen hoort u op de achtergrond uit de 5e symfonie van Gustav Mahler het adagietto)

 

2017

29 november Adriana Verhage – Dommisse 93 jaar

 

2018

8 januari Maria Jozina Kaland – Suurland 97 jaar

10 januari Nel Brouwer – Dominicus 62 jaar

 

23 januari Maatje Maljaars – de Visser 87 jaar

23 januari Marieke Meilof – Planteijdt 88 jaar

29 januari Levina de Bree 65 jaar

4 februari Wilhelmina Kleinepier – van Sluijs 92 jaar

7 februari Adriana Janse – de Visser 86 jaar

16 februari Gerrigje Maria Both 76 jaar

20 maart Jacobus Koppejan 65 jaar

6 april Jan Melis 82 jaar

13 april Jacoba Verhage – Walhout 90 jaar

22 april Nel van de Ketterij – Vrij 70 jaar

27 april Jan Boogaard 88 jaar

18 juni Marion Antoinette Hermijna

van Dijk – Schotman 64 jaar

1 juli Cornelia Stroo – Houterman 95 jaar

 

Lied – LB 731

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 763

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

* U bent van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw W. Cijvat-van Sighem, Borné 36.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* De kerkenraad geeft gehoor aan de oproep van het Platform Kerk en Aardbeving om op zaterdag 1 december om 2 voor 12 de klok te luiden als ‘noodklok voor het klimaat’. Van veel kerktorens in Nederland zal op dat moment klokgelui te horen zijn. Dus ook uit de toren van de Catharinakerk.

 

* “In gesprek met“ - na een geslaagde  eerste ‘In gesprek met ‘ in het Klokuus bent u op maandag 26 november a.s. welkom in de Wegwijzer aan het Willebrodusplein.

Wilt u mee eten? De maaltijd begint om 18.00 uur. Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, zodat we weten wie er deze avond mee eet. De gespreksavond begint om 20.00 uur.

Opgave voor de maaltijd bij Jos van Keulen, / tel. 552957 / mobiel: 06 21680207 of bij Ineke, tel. 562494 / mobiel 06 21680207. Zie voor verdere info het CKA boekje .

 

* Volgende week zondag, 2 december, is de eerste zondag in advent. Voorganger in de dienst is ds. Gerrit Ruitenburg

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening in juni 2012 hebben wij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar.  Dit houdt in dat er al meer dan 9335 kledingpakketten zijn uitgedeeld.  De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk van ongeveer zeventig vrijwilligers.

 

* De Bijbelse Dagkalender 2019 is beschikbaar. U kunt een exemplaar meenemen uit de wandelkerk voor de gereduceerde prijs van € 4.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.