PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 2 nov 2018 - 1e Advent Zondag 2 nov 2018 - 1e Advent


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 1ste zondag in advent, 2 december 2018, 10 uur

 

ouderling van dienst Jos Boot

diaken van dienst Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan

organist Perry Boogaard

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling

koster Wim de Visser

m.m.v. Xanthe, Evi, Lieve, Elle, Celèste, Aleanora en Elvira

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

-waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Voorbereiding

 

Lied van de intocht – LB 25:1, 2

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 25:3 -waarna allen gaan zitten-

 

De eerste adventskaars wordt aangestoken …

 

Kyriëgebed, waarna wij zingen: LB 463:1, 6, 7, 8

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar de poster ‘Ik geloof in engelen’, èn naar een sketchje …

Na het aansteken van het lantaarntje zingen we:

 

Geloof met me mee, dan wordt het Advent.

Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

Geloof dat de hemel open kan gaan.

God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.

Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Zacharia 14:4-9

 

Lied – LB 447

 

Lezing uit het Tweede Testament – Openbaring 1:9-11 + 8:1-4

 

Lied – LB 34:1, 3, 7

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 91a

 

Gebeden en gaven

 

Wij gedenken Leuntje Janse … en zingen LB 601:1

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Pastoraat (toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 758

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Dingemanse-van Lopik, Timmermanstraat 5.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het komende jaar uitgebreid. Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren, zoals de e-learning ‘pastorale gesprekken’. E-learning maakt gebruik van afwisselende leermiddelen zoals filmpjes en stellingen. Vrijwillige werkers in het pastoraat kunnen de leerstof zelfstandig verwerken, op een zelfgekozen tijdstip en locatie. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

 

* Op 27 november jl. is Leen Minderhoud (Sloestraat 2) overleden.  De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 3 december a.s., om 13.00 uur in de Catharinakerk.

 

* Volgende week zondag, 9 december (2e zondag in advent), is ds. P. Steenbergen uit Vlissingen voorganger in de Catharinakerk.

 

* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert …

Donderdag 13 december a.s. in de Klimop te Koudekerke “In gesprek met …  Maria”. In de adventstijd zoeken wij het gesprek met Maria. Wie is zij? En wat heeft Maria ons te zeggen en te vragen?

Het zal in ieder geval een boeiend gesprek opleveren.

Deze gespreksavond willen wij opnieuw starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur; graag even van tevoren opgeven wanneer u mee wilt eten.

Mocht u geen gebruik van de maaltijd willen maken maar toch graag mee doen aan Het Gesprek dan kunt u om 20.00 uur aanschuiven.

Opgave maaltijd:  / Jos van Keulen tel: 552957 of 0648350211.

 

* Zaterdag 15 december a.s. is er ook dit jaar de Kerstfair. Van 13 – 17 uur bent u van harte welkom in de Catharinakerk! Er is van alles te beleven: kraampjes met artikelen voor goede doelen, live-muziek, een ‘binnen-terras’ om te genieten van koffie, thee, chocomel of iets anders. Natuurlijk is er weer erwtensoep en mogelijk is er gelegenheid om te genieten van een heerlijke oliebol. Zoekt u een fraai kerststuk? Zorg dat u er op tijd bij bent. Natuurlijk stellen wij uw medewerking, op welke wijze ook, zeer op prijs. Hebt u iets aan te bieden: zelfgemaakte lekkernijen in de vorm van een potje jam, een flesje zelfgemaakte sap of advocaat, of iets te snoepen bij de koffie of thee in de vorm van cake, taart, koek e.d.: wij zien het graag tegemoet (bij voorkeur aanleveren op zaterdagmorgen, tussen 11 en 12 uur). Hulp bij het buffet e.d.: ook van harte welkom. Graag even een berichtje naar Nelie Bliek, tel. 563002, Jeannette Marcusse, tel. 562554 of Gerrit Ruitenburg, tel. 561237.

 

* De Bijbelse Dagkalender 2019 is beschikbaar. U kunt een exemplaar meenemen uit de wandelkerk voor de gereduceerde prijs van € 4.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

"In gesprek met..."
datum en tijdstip 13-12-2018 om 18.00 u
meer details

Derde Advent - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00u
meer details

Huis vol Muziek
datum en tijdstip 17-01-2019 om 16.30 u
meer details

 
Diensten rondom Kerst 2018
Alle diensten in één overzicht. meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.