PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 23 december 2018 - 4e Advent Zondag 23 december 2018 - 4e Advent


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag in advent, 23 december 2018, 10 uur

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Marcello Adriaanse
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Rianne Vos-Wouters
m.m.v. Xanthe, Evi, Valerie, Tibbe, Alina en Willem

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst
-waarna allen gaan staan en verstillen-

Voorbereiding

Lied van de intocht – LB 19:1, 2

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 19:3 -waarna allen gaan zitten-

De vierde adventskaars wordt aangestoken …

Gezongen Kyriëgebed – LB 281:1, 2, 3, 5, 6, 10

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan kijken we naar een sketchje èn naar de poster ‘Ik geloof in dit kind’ …
Na het aansteken van het lantaarntje zingen we:

Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
         allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Micha 5:1-4a

Lied – LB 80:1, 2, 3

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 1:39-45

Lied – LB 739:1, 2, 6 (solo’s in 1 en 2 door vg.; overig: allen)

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 157a
Gebeden en gaven

Wij gedenken Jan Willem den Herder …, en zingen LB 442:1

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. In- en Uitloophuis Vlissingen (kort toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
Orgelspel tijdens inzameling van de gaven:
Koraalvoorspel: Nun komm, der Heiden Heiland -J.S. Bach-
 
Slotlied – LB 433

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar Sandra Brasser, Langendam 19d.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Het In- en Uitloophuis bevindt zich in het middengebied van Vlissingen. Een wijk waar veel probleemgezinnen wonen en waar op het gebied van huisvesting veel is veranderd. Het doen van het In- en Uitloophuis is de ontmoeting tussen wijkbewoners te bevorderen en de zelfredzaamheid van de bezoekers te verbeteren, waardoor de leefsituatie en het individuele welzijn kunnen verbeteren. Het huis is een trefpunt waar wijkbewoners even kunnen bijpraten, ontspanning vinden, maar ook hulp kunnen vragen.
In het huis kan, in samenwerking met het Walchers Platform voor de Minima (WPM) hulp geboden worden bij problemen zoals het invullen van formulieren (Gemeente, SVB, UWV, enz.). Ook bij problemen op sociaal vlak en met uitkeringen van de burgerlijke gemeente of andere instanties zoals huursubsidie en wonen kan het In – en Uitloophuis van dienst zijn.

Diensten en bijeenkomsten in de komende dagen in de Catharinakerk:
23 december, 19.30 uur, kerstconcert ‘Luctor & Emergo’ o.l.v. Junior Huigen, m.m.v. gospelkoor Inspiration o.l.v. Moritz Benschop
24 december, kerstnachtdienst, 22.30 uur; samenzang vanaf 22.20 uur; m.m.v. het Willebrord Ensemble. Na de dienst: kerstbrood en glühwein.
25 december, kerstmorgendienst voor jong en oud, 10.00 uur; m.m.v. kinderen en leiding nevendienst, Maartje Stroo (sopraan), René Molenaar (orgel en spinet), Corella Nijsse (cello), Marianne Steutel (hobo), Heleen de Munck (viool), Alwin Kleinepier (bugel) en Ad Stroo (cornet). Na de dienst: feestelijk koffiebuffet.
30 december, 10 uur, voorganger: ds. G. Klein (Veere)
31 december, 19.30 uur, oudejaarsdienst   

* De Bijbelse Dagkalender 2019 is beschikbaar. U kunt een exemplaar meenemen uit de wandelkerk voor de gereduceerde prijs van € 4.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.