PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 januari 2019 - Epifanie Zondag 6 januari 2019 - Epifanie


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Epifanie, 6 januari 2019, 10 uur

 

ouderling van dienst Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Ernst Ettema

organist Perry Boogaard

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse

koster Rianne Vos-Wouters

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 72:1, 2, 3

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 214: allen 1, 2, 5, 8; vrouwen 3, 6; mannen 4, 7

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting    vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60:1-6


Lied – LB 444

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 2:1-12

 

Lied – LB 518:1, 3, 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 506

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. NBG (zie toelichting in zondagsbrief)

2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 519

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie. Natuurlijk is er ook thee en fris. Een mooie gelegenheid om elkaar op de eerste zondag in 2019 goede wensen toe te spelen.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw A.M. Douma-Willems, Borné 7.

 

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen.

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

* Volgende week zondag, 13 januari, gaat in de Catharinakerk voor de heer P. Riemens uit Arnemuiden.

* Kopij voor het eerstvolgende kerkblad: graag toezenden aan vòòr maandag 7 januari, 18.00 uur. Dank alvast voor uw medewerking!

* De Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert: ‘Huis vol muziek’.

Zin om te zingen? Een uurtje, samen met anderen? Op zondag 20 januari a.s. bent u van harte welkom in de Odulphuskerk in Meliskerke. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging ‘Voorwaarts’. Thema: ‘Verschenen onder ons’. Het programma is samengesteld met liederen passend bij de periode die volgt op de Kersttijd. Kunt u zingen? Zing dan mee! Aanvang: 16.30 uur.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.