PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 13 januari 2019 Zondag 13 januari 2019


Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 13 januari 2019 om 10.00 uur.

 

ouderling van dienst             Ineke Kusse-v.d.Vreugde

diaken van dienst                 Henny van Os-Koevoets

kerkrentmeester/collectant  Marcello Adriaanse

organist                                René Molenaar

voorganger                          De heer P.Riemens ( Arnemuiden )

leiding nevendienst              Simone Overgaauw-Ringeling

koster                                Rianne Vos-Wouters

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – 99: 1, 2 en 8

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – 705

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Daniël 2: 1-28a en vers 44

 

Lied –2: 1 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Openbaringen 11: 15-19

 

Lied – 904: 1, 3 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 766

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1.Diaconale noodhulp.

2. Plaatselijk kerkenwerk

--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied –871

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Duvekot-Maljaars, Majoorwerf 58.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: In de loop van het jaar worden de diaconieën overstelpt met verzoeken om een gift. We proberen te doen wat wij kunnen. Het zijn allemaal goede doelen waar ook veel vrijwilligers zich voor inzetten. Waarop vaak snel actie nodig is, zijn de rampen, die helaas steeds vaker voorkomen. Kerk in Actie is heel actief en grijpt snel in, omdat zij veel contacten heeft wereldwijd. Daarbij wordt dan samengewerkt met de hulpverlening ter plaatse. Om direct actie te kunnen ondernemen bij een noodoproep vragen wij uw bijdrage, zodat we een bedrag kunnen overboeken voor de eerste noodhulp, die vaak van levensbelang is voor de getroffen bevolking.

 

* Volgende week zondag , 20 januari, gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg weer voor. Aanvang van de dienst 10.00 uur.

 

*De commissie “Kerkelijke Activiteiten” organiseert op zondag 20 januari in de Odulphuskerk in Meliskerke “Huis vol muziek” Zin om samen met anderen een uurtje te zingen? Hartelijk welkom. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging “Voorwaarts”. Het thema is: “Verschenen onder ons”. Het programma is samengesteld met liederen passend bij de periode die volgt op de kersttijd. Aanvang 16.30 uur. Kunt u zingen? Zing dan mee!

 

*Op dinsdag 29 januari a.s. worden er “vertrouwde liederen” gezongen in de Odulphuskerk in Meliskerke. Voor deze avond werd er een keuze gemaakt uit verschillende zangbundels. Medewerking wordt verleend door de organist Roel Sinke. Voor wie graag zingt beslist een aanrader. Aanvang 19.30 uur.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00u
meer details

Oude vertrouwde liederen
datum en tijdstip 29-01-2019 om 19.30 u
meer details

Film
datum en tijdstip 10-02-2019 om 15 u
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.