PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 10 februari 2019 - koor Exaudi Zondag 10 februari 2019 - koor Exaudi

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 5e zondag na Epifanie, 10 februari 2019, 10 uur
m.m.v. het koor Exaudi, o.l.v. Moritz Benschop; piano: Lenie Stokman-de Graaf

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Karin Wouters-Kleinepier
organist René Molenaar
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Simone Overgaauw-Ringeling
koster Rianne Vos-Wouters
beeldpresentatie Bram Bliek

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 56:1, 3, 4

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Koor – ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – koor: ‘Praise His holy name’

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Koor – ‘Vader,  mijn God, ik aanbid U’  
(gezongen gebed voorafgaande aan de lezingen)   

Lezing uit het Eerste Testament – Ester 5:1 – 6:11

Lied – LB 138:2, 4

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 5:1-11

Lied – LB 531

Verkondiging

Orgelspel

Koor – ‘Ik geloof’ (geloofsbelijdenis)

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. Catechese en Educatie (toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
Koor – ‘This world’

Slotlied – LB 605

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Francke-Ovaa, Sloestraat 52.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Catechese en Educatie
Er is veel te leren over het christelijk geloof en de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. In dit materiaal komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bij voorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis beschikbaar via de website van JOP en er komen regelmatig nieuwe onderwerpen en programma’s bij. Vandaag collecteren we voor dit werk. Geeft u gul, zodat jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

* Volgende week zondag, 17 februari, is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Gerrit Ruitenburg.

* De Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:
- Thema-avond ‘Voltooid Leven’
Graag maakt de CKA u attent op de thema-avond over ‘Voltooid Leven’ op donderdag 14 februari a.s. in de Odulphuskerk, 20 uur. Niet alleen zal dit (ook politiek) actuele onderwerp van verschillende kanten worden belicht (vanuit de huisartsenpraktijk, vanuit ervaringen op de werkvloer van zorgcentrum Scheldehof en vanuit zorg-ethisch oogpunt), ook is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het betreft een ‘open’ avond, niet alleen voor kerkleden maar evenzeer voor wie ook maar geïnteresseerd is in dit onderwerp. Zegt het voort!!
Koffie / thee-inloop vanaf 19.30 uur.

- Zondag 10 februari: Filmmiddag.
Misschien heeft U nog geen plannen gemaakt voor vanmiddag. Dan zou U zomaar deze middag naar de door ons geplande Filmmiddag kunnen komen. Er wordt wederom een mooi en goed filmverhaal gepresenteerd waar we na afloop ook nog gelegenheid hebben om onder het genot van een drankje wat na te praten en hiermee deze middag dan af te sluiten. Uw gastvrouw deze middag is ds. Nicolette Vlaming. Plaats: De Klimop te Koudekerke. Aanvang: 15.00 uur.

- Dinsdag 19 februari: Engelse Hymnen.
Op deze avond laten Renè Molenaar en Ad Stroo u uitgebreid kennis maken met deze prachtige Engelse liederen die in het liedboek staan.
Aan de hand van een aantal thema’s wordt nader ingegaan op de liederen en de componisten. Er wordt gespeeld en gezongen, er is ruime gelegenheid voor samenzang en er wordt verteld over de achtergronden van deze liederen.
Een en ander in twee blokjes van 30 à 35 minuten, met daartussen een koffiepauze. Plaats: Catharinakerk, Zoutelande. Aanvang: 20.00 uur.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 19-06-2019 om 11.00 uur
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 21-06-2019 om 11.00 uur
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 22-06-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.