PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 24 februari 2019 Zondag 24 februari 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag24 februari 2019 om 10.00 uur.

ouderling van dienst            Jos Boot
diaken van dienst      Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant  Ernst Ettema
organist                  Perry Boogaard
voorganger                  ds. F.v.Vliet uit Zaamslag
leiding nevendienst             Dina Hengst
koster                                  Wim de Visser
beeldpresentatie                 Lian Adriaanse-Krijger

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  111: 1, 2 en 6

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Zingen: Lied 868: 1 en 2

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Woord van genade, waarna we zingen: Lied 221: 2 en 3

Leefregel, waarna we zingen: Lied 310 ( geheel)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 45: 3-7

Lied –314: 1 en 2

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 6: 27-36

Lied –139: 1 en 14

Verkondiging

Orgelspel

Lied –838: 1, 2 en 4

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1.Stichting Vrienden van Emergis.
2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied –316: 1 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw P.Kleinepier-Melis, Ooststraat 2, die weer thuis is uit het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De stichting “Vrienden cliënten Emergis” biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel ) ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De vrienden van Emergis geven b.v. budget voor het inrichten of het opknappen van een woning of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

*Het 40-dagentijdboekje is klaar en ligt in de wandelkerk om mee te nemen. Het boekje is voor iedereen, die hier interesse in heeft. Een vrijwillige bijdrage ( richtbedrag twee euro ) is welkom. We hopen dat dit boekje bijdraagt aan een zinvolle 40-dagentijd.

* Volgende week zondag 3 maart hoopt onze eigen predikant, Gerrit Ruitenburg, weer voor te gaan. Het is een dienst met “inloopkoffievóór de dienst. Dus geen koffie na, maar vóór de dienst.  Vanaf 9.30 uur wordt u hartelijk verwelkomd met koffie of thee. De dienst zelf begint gewoon om 10.00 uur.

De commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert, vanaf donderdag 7 maart broodmaaltijden met aansluitend een Vesper.
We naderen over enkele weken de veertigdagentijd ter voorbereiding naar het Paasfeest. Ook dit jaar willen wij in deze periode wekelijks een vesper met daaraan voorafgaand een broodmaaltijd organiseren. In soberheid, zodat we stil zullen staan bij een eenvoudiger manier van leven, maar ook solidair willen zijn met de mensen die hun eerste levensbehoeften vaak moeten missen. De inloop van de maaltijd is om 17.45 uur in het Klokuus. De kosten van de maaltijd zijn 3,50 euro en u kunt zich opgeven via de intekenlijst die bij u in de kerken ligt of via één van de commissieleden. De vesper, die zes weken lang zal worden gevierd met een eenvoudige liturgie van zang en tekst, zijn gericht op bezinning. De vesper kunt u ook afzonderlijk van de maaltijd bijwonen en begint om 19.00 uur

*De Thomasviering, die in het boekje van de cka vermeld en ingepland staat op 3 maart, wordt verschoven naar 19 mei.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Kliederkerk
datum en tijdstip 26-05-2019 om 15 u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30u
meer details

Dauwtrappen
datum en tijdstip 30-05-2019 om 07.00 uur
meer details

 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.