PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 28 april 2019 Zondag 28 april 2019

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 2e zondag van Pasen, 28 april 2019, 9.30 uur

 

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde

diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant Wim Duvekot

organist Cees Sanderse

voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse

koster Wim de Visser

beeldpresentatie Willy Francke-Dominicus

m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – cant. antifoon, LB 640a; allen LB 81:1, 2, 3, 4

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

  allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 81:5, 12; cant. antifoon -waarna allen gaan zitten-

 

Kyrië- en Gloria; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (I = cantorij; II = allen)

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 28:10-22

 

Lied – LB 815: cant. 1, 3; allen 2, 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 24:13-35

 

Lied – LB 647: cant. 1; allen 2, 3, 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 646: cant. 1, 3; allen 2, 4

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Mission to Seafarers (toegelicht in zondagsbrief) 2. Plaatselijk kerkenwerk

-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Cantorij: LB 644


Slotlied – LB 642: cant. 1, 3, 6; allen 2, 4, 5, 7, 8

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):

 

Orgelspel

 

** Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie, thee of limonade. Ook gasten in ons midden: van harte welkom!!

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer J.  van Mourick, De Spaier 10.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: De stichting ‘Mission to Seafarers’ is in 1968 gestart vanuit de Anglicaanse kerk, als kleinschalig liefdadigheidsinitiatief voor zeevarenden. De havens van Vlissingen en Terneuzen zijn in de loop der jaren uitgebreid en de bezoekersaantallen groeiden. Zij komen in een accommodatie waar ze kunnen praten, een kop koffie kunnen drinken en contact met het thuisfront kunnen onderhouden. Elke zondag is eer een kerkdienst van de Anglicaanse gemeente met de zeevarenden. Om kosten te besparen blijven schepen zo kort mogelijk in een haven. Steeds meer haventerreinen zin vergrendeld en zeelui kunnen vaak niet eens op eigen gelegenheid van boord. En steeds vaker komen de zeelui uit lage-lonen-landen en zijn ze financieel minder draagkrachtig. The Mission zet zich wereldwijd in voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van zeevarenden. The Mission is inmiddels aanwezig in 230 havens, waaronder die van Vlissingen en heeft een zeemanshuis met een ‘Flying Angel Club’, een winkel en een kapel.

 

* Aansluitend op de dienst van deze zondag is er gemeenteberaad. De taakgroepen Pastoraat en Diaconaat, als ook het College van kerkrentmeesters zullen verslag doen van hun werkzaamheden. Na de koffie, thee en limonade.

 

* Volgende week zondag, 5 mei, gaat voor ds. N. Van Doorn uit Middelburg

 

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten: Filmavond

Vanavond om 19.00 uur, wordt er weer een bijzondere film gedraaid in de Klimop te Koudekerke. Om uiteenlopende redenen vertellen we u nog niet welke film. Maar boeien zal de film zeker, en wellicht ook uitnodigen tot gesprek: na de film, onder het genot van een hapje en een drankje. U allen bent van harte welkom! Inloop vanaf 18.30 uur.

 

* Sponsoractie EH

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort is een christelijke vormingsopleiding en is volledig afhankelijk van giften. Een opleiding bij de EH duurt een jaar of een half jaar en is bedoeld om jongeren voor te bereiden op hun verdere studie aan de hogeschool of universiteit. Sophie Koppejan studeert aan de Evangelische Hogeschool. 11 en 12 april heeft Sophie een sponsoractie gedaan om geld op te halen voor de EH; Sophie heeft met een groep jongeren 90 kilometer gefietst van Amersfoort naar Everdingen. Voorafgaand aan de inzameling van de gaven zal Sophie vertellen waarom het initiatief van de Evangelische Hogeschool zo belangrijk is. Na de dienst is er bij de uitgang de mogelijkheid om een klein bedrag voor de EH te sponsoren. 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 24-08-2019 om 11.00 uur
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 24-08-2019 om 14.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 28-08-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Startweekend 2019
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.