PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Dienst van zondag 5 mei 2019 Dienst van zondag 5 mei 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 mei 2019 om 9.30 uur.

ouderling van dienst           Jos Boot 
diaken van dienst                Henny van Os - Koevoets          
kerkrentmeester/collectant    Karin Wouters - Kleinepier      
organist                                Cees Sanderse             
voorganger                             ds. N. van Doorn uit Middelburg        
leiding nevendienst                Dina Hengst               
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                     Piet de Nooijer                                             

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 33: 1 en 8

Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                        allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                        vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                        allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied : 869: 1 en 5

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften


Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Prediker 3: 1-8

Lied – 763: 1, 3 en 5

Lezing uit het Tweede Testament –  Lucas 24: 35-48

Lied –644: 1 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Lied –552: 1 en 3

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Noodhulp Syrië.
                                               2. Plaatselijk kerkenwerk
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied –655

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Na de dienst zingen we het Wilhelmus: vers 1 en 6

Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Huisman, D.Koddelaan 50.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: De situatie in Syrië is rampzalig en uitzichtloos. Steeds meer mensen doen een beroep op kerken, voor onderdak, veiligheid en voedsel. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan ieder die bij hen aanklopt. Samen met onze kerk steunen we de kerken daar, zodat ze moed houden en dit belangrijke werk blijven doen. We willen hen niet met lege handen laten staan. Na het Rode Kruis zijn de kerken de grootste hulpverlener. Syrië is voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk. Ze moeten van de overheid toestemming krijgen om in de getroffen gebieden te komen. Kerken hebben die barrière niet. Ze zijn van oudsher aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Ook zitten ze tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken delen tot in de verste uithoeken van het land voedselpakketten uit, helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak of werk en bieden vluchtelingkinderen onderwijs of psychologische hulp.

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren uiterlijk vóór maandag 6 mei om 18.00 uur via: L.Simonsestraat 17, Biggekerke of via

* Volgende week zondag, 12 mei , gaat om 9.30 uur ds. L.v.d.Broeke uit Kampen  voor in deze kerk.  


* Pastoraal meldpunt: Henny van Os, telefoon: 06-40950112

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 24-08-2019 om 11.00 uur
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 24-08-2019 om 14.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 28-08-2019 om 11.00 uur
meer details

 
Startweekend 2019
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.