PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 26 mei 2019 Zondag 26 mei 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk6e zondag van Pasen, 26 mei 2019,9.30 uur
 
ouderling van dienst Jacco Saaman
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan
organist Bert Geleijnse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Jasper Overgaauw
beeldpresentatie Ciska Dijkers-Francke
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 66:1, 3
 
Bemoediging  vg.Onze hulp is de Naam van de HEER
  allendie hemel en aarde gemaakt heeft
 vg.die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  allenen niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed, gevolgd door LB 66:6, 7 -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Glorialied – LB 648
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.De Heer zal bij u zijn
        allenDe Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – Joël 2:21-27
 
Lied – LB 67:1, 3
 
Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 14:23-29
 
Lied – LB 422
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 1012
 
Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – 1. Stichting Sensoor
2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 1014
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 
Orgelspel
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Janse-Verhage, Swaalingestraat 1.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
Inzameling van de gaven toegelichtStichting Sensoor  Dag en nacht een luisterend oor
Het aantal mensen dat contact zoekt met de luisterlijn Sensoor om te praten over psychische problemen neemt alarmerend snel toe. Volgens Sensoor heeft deze stijging vooral te maken met de oplopende wachttijden in de GGZ. De landelijke luisterlijn, waar vrijwilligers dag en nacht een luisterend oor bieden, maakt zich zorgen. De lange wachtlijsten verergeren niet alleen psychische klachten, ook de drempel om hulp te zoeken wordt hoger, zo blijkt in gesprekken. De vrijwilligers van Sensoor bieden dag en nacht een luisterend oor, ook bij psychische problemen. In een dieptepunt van een depressie of op een hoogtepunt van een paniekaanval, kan een vrijwilliger kalmeren, aanmoedigen, steun bieden. Proofessionele begeleiders zorgen voor training en advies bij de vaak moeilijke gesprekken. Zij vormen een eerstelijnshulp. Elk gesprek laat eenzaamheid, verdriet, angst en onvermogen zien, waar mensen blijkbaar nergens elders mee terecht kunnen.
 
Donderdag 30 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. Er is een gezamenlijke dienst van onze gemeente met leden van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke in de Catharinakerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg. Wanneer u vroegtijdig (vanaf 9.00 uur) naar de kerk komt wordt u gastvrij onthaald met koffie of thee! 
** Natuurlijk benu ook eerder van harte welkom bij de Catharinakerk, bijvoorbeeld om 7 uur, om mee te doen met Dauwtrappen op de fietsWel uw fiets meebrengen! Zie ook onderstaand bericht en bericht in het kerkblad!
 
* Volgende week zondag2 juni, is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ook dan ds. Gerrit Ruitenburg. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. Ad Stroo.
 
In het kerkblad ontbraken enkele felicitaties. Op 22 mei jl. vierde het echtpaar Stroo-Schreijenberg, De Bellink 9, haar 60-jarig huwelijksjubileum. En op 29 mei a.s. hoopt het echtpaar Vos-Boogaard, St. Janskerke 21, de 55steverjaardag van hun huwelijk te vieren. Middels (ook) deze zondagsbrief voorbeide families onze hartelijke gelukwensen!
 
* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten:
Zondag 26 mei, Kliederkerk :
Na een gezellige en succesvolle eerste kliederkerk in Biggekerke willen we dit nog een keer herhalen nu met als thema ‘Ik ga op reis’. Bedoeld voor groot en klein om op een creatieve en ontspannen manier een Bijbelverhaal te gaan ontdekken. Nadere info vindt u in het kerkblad.    Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur. Plaats: Dorpscentrum ”Onderdak” te Biggekerke.
 
Donderdag 30 mei:  Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag gaan we als  vanouds dauwtrappen op de fiets.  De afstand is ongeveer 20 km en de tocht wordt gereden in een rustig tempo zo datiedereen goed kan volgen. Bijzonderheid dit jaar: we gaan onderweg met elkaar zullen ontbijten op een gezellige locatie.
Na de fietstocht en het ontbijt gaan we gezamenlijk naar de dienst in de Catharinakerk die om 9.30 uur begint.
Vertrekschema vanuit de dorpenKoudekerke (Klimop) 6.30 uur;
Biggekerke (Onderdak) 6.40 uur; Meliskerke (Odulphuskerk) 6.40 uur We starten vervolgens allen gezamenlijk om 7.00 uur in Zoutelande, vanaf de Catharinakerk.
Voor inlichtingen (bijvoorbeeld bij ‘twijfelachtig’ weer) kunt u bellen naar Rinus Kamerling: 06 24715460.
 
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30u
meer details

Film
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30u
meer details

Duinwandeling
datum en tijdstip 03-10-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.