PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag

Ordening van de dienst van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande, Catharinakerk, Hemelvaartsdag, 30 mei 2018, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ Ivanka den Otter

diaken van dienst​ Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant ​ Robert Boot

organist​​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

koster​ Wim de Visser

beeldpresentatie​ Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 47

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 212:1, 2, 5 allen; 3 vrouwen; 4 mannen

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Eerste lezing – Lucas 24:49-53

 

Lied – LB 662

 

Tweede lezing – Handelingen 1:1-11

 

Lied – LB 380

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Geloofsbelijdenis (gezongen) – LB 340 b

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – 1. Dovenpastoraat, IDP* -lichtpaarse collectezak-

    2. Plaatselijk kerkenwerk -donkerpaarse-

 

Slotlied – LB 664

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk

 

Orgelspel

 

* Het IDP(Interkerkelijk Dovenpastoraat) is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.

Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet. Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen, is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Te denken valt aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die met hen verbonden- of betrokken zijn.

Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral zijn werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou het IDP niet kunnen bestaan.

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30u
meer details

Film
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30u
meer details

Duinwandeling
datum en tijdstip 03-10-2019 om 14.00 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.